За ректор на ТУ-София бе избран проф. д-р Марин Христов

0

355 гласа в своя подкрепа получи проф. д-р инж. Марин Христов на състоялото се на 20 октомври 2011 г. общо събрание на Техническия университет (ТУ) – София. Другите кандидати бяха проф. Никола Калоянов от Енергомашиностроителния факултет, проф. Емил Николов от Факултет “Автоматика” и доц. Петър Наков от Електротехнически факултет.

Марин ХристовВ мандатната си програма за следващите четири години проф. Христов отбелязва, че ще работи за превръщането на ТУ – София от безспорен национален лидер в техническото образование в европейски конкурентен образователно-изследователски център.

Проф. Марин Христов е завършил ТУ – София през 1972 г. като инженер по електронна техника. През периода 1989 г. – 1995 г. и 2005 г. – 2011 г. е декан на Факултета по електронна техника и технологии. От 2000 г. до 2005 г. е зам.-ректор на ТУ – София по учебната дейност. От март 2011 г. е ректор на ТУ – София.

Проф. Марин Христов има над 300 публикации в България и в чужбина в областта на полупроводниковите елементи, микроелектрониката, автоматизираното проектиране на интегрални схеми MEMS, моделирането на елементи и процеси в микроелектрониката и др. Издал е над 20 учебника и учебни пособия. Ръководител е на над 50 международни и  национални проекти и договори, научен ръководител на 14 защитили докторанта. Специализирал е във Франция, Великобритания, Холандия, Швеция, Португалия, Русия и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *