Защо да търгувате с криптовалути?

Особено нашумяла в последните години, търговията с криптовалути набира все по-голяма популярност. Реално тя не се различава по същество от другите видове търговия, с изключение на това, че е свързана с покупката и продажбата на дигитални валутни двойки, а целта е една – печалба. За да има такава, продаващият трябва да изтъргува една криптовалутна двойка на по-висока стойност от купената.

Когато се прави търговия с криптовалути, се спекулира дали избраният пазар ще се повиши или понижи по стойност, без да се поема собствеността върху цифровия актив.

Смята се, че към днешна дата има над 11 000 вида криптовалути. Сред най-популярните днес са Биткойн, Етериум, Латкойн, Стелар, Кардано, Полкадот, Чейнлинк, Тертер…

Въпреки че пазарът на криптовалути е сравнително нов, той се характеризира с определена нестабилност поради огромните количества краткосрочни спекулативни интереси. Например между октомври 2017 г. и октомври 2018 г. цената на биткойн се повиши до 19 378 долара и падна до минимума от 5851 долара. Други криптовалути са сравнително по-стабилни, но новите технологии често могат да привлекат спекулативен интерес.

Именно нестабилността на криптовалутите е част от това, което прави този пазар толкова вълнуващ. Бързото движение на цените в рамките на деня може да предостави редица възможности на търговците за бърза печалба, но също така идва с повишен риск. Затова, всеки, който е решил да проучва пазара на криптовалута, трябва да се увери, че е разработил стратегия за управление на риска .

Пазарът на криптовалути е достъпен за търговия 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, тъй като няма централизирано управление. Транзакциите с криптовалута се извършват директно между физически лица, на борси за криптовалути по целия свят. Възможно е обаче да има периоди на престой, когато пазарът се адаптира към актуализации на инфраструктурата или „разклонения“.

По-добра ликвидност

Ликвидността е мярката за това колко бързо и лесно една криптовалута може да бъде превърната в пари, без това да повлияе на пазарната цена. Ликвидността е важна, защото води до по-добро ценообразуване, по-бързо време за транзакции и по-голяма точност за технически анализ.

Като цяло пазарът на криптовалути се счита за неликвиден, тъй като транзакциите са разпръснати в множество борси, което означава, че сравнително малките сделки могат да окажат огромно влияние върху пазарните цени. Това е част от причината пазарите на криптовалути да са толкова нестабилни.

Защо разликите между криптовалутите имат значение за търговците?

Разликите между криптовалутите имат значение за търговците, тъй като те дават информация за това как търсенето и предлагането на всяка една могат да се променят с течение на времето, като на свой ред влияят върху пазарните цени и как се търгуват.

Дали криптовалутата е добра дългосрочна инвестиция?

Много криптовалути като Bitcoin и Ethereum се смятат за сравнително стабилни и са предпочитани за дългосрочни инвестиции. Въпреки че успехът на всеки проект за криптовалута не е гарантиран, ако се повишат, първите инвеститори биха могли да бъдат богато възнаградени в дългосрочен план.

Биткойнът, например, като най -широко известната криптовалута, се възползва от мрежовия ефект – повече хора искат да притежават биткойн, защото биткойн е собственост на повечето хора. Биткойн в момента се разглежда от много инвеститори като „дигитално злато“, но може да се използва и като цифрова форма на пари в брой.

Инвеститорите в биткойн вярват, че криптовалутата ще спечели стойност в дългосрочен план, тъй като предлагането е фиксирано, за разлика от доставките на фиатни валути като щатския долар или японската йена. Предлагането на биткойн е ограничено до малко под 21 милиона монети, докато валутите, контролирани от централната банка, могат да бъдат отпечатани по желание на политиците. Много инвеститори очакват биткойн да натрупа стойност, тъй като фиатните валути се обезценяват.

Тези, които се стремят към това, че биткойнът се използва широко като дигитални пари, вярват, че в дългосрочен план има потенциалът да се превърне в първата наистина глобална валута.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *