Защитените от държавата професии вече са 85

0

Happy computer science teacher communicating with her students during IT class in the classroom.

Министерският съвет прие актуализирани списъци на защитените от държавата специалности по професии и на специалностите по професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2024/2025 година.

Специалностите с очакван недостиг на специалисти се увеличават с една и стават общо 85 от следващата учебна година. Към тях се добавя специалността „Локомотиви и вагони“ по професия „Техник по железопътна техника“. Досега тя беше в другия списък – на защитените от държавата специалности от професии, но от следващата учебна година се изважда от него.

От списъка отпада и специалността „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“ по професия „Електротехник“. Така защитените от държавата специалности по професии стават общо 58. Това са специалности, които се предлагат в не повече от четири училища на територията на България и имат специфично съдържание или се изучават от малък брой ученици, а икономиката има потребност от тях. Държавата защитава тези специалности като дава възможност те да се преподават в класове с по-малък брой ученици – минимум 9, а не 26, както е при обикновените паралелки.

При специалностите от другия списък – с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, паралелките са с не по-малко от 12 ученици. За да се включи една специалност в този списък, трябва да бъде доказана потребността от кадри за нея, включително и със статистически данни. Предложенията за такива специалности се получават от ресорните министерства, работодателските и браншовите организации. С включването на специалностите от професии с очакван недостиг на специалисти в план-приема в държавните и общинските училища се създава възможност за преодоляване на дефицита от подготвени кадри по професии със значение за пазара на труда и за икономиката на страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *