Започна кандидатстването за докторантската стипендия на Карол

000001Финансова група Карол обявява конкурс за 10-месечна докторантска стипендия в размер на 800 лв. Изискванията към кандидатите са: да са български граждани, към датата на подаване на документите да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и да работят по проект в една от следните области: икономика, финанси, международни икономически отношения, физика, химия, математика, инженерни дисциплини и аграрни науки.

Документи за кандидатстване (автобиография, мотивационно писмо, резюме на изследователски проект и др.) се подават в периода от 15 октомври до 15 ноември 2014 г. на education@karoll.bg. Първият етап на конкурса е по документи. С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю в периода 24 – 28 ноември. Финалистите ще представят проектите си пред жури в началото на декември, а стипендиантът ще бъде обявен на 18 декември.

Финансова група Карол дава всяка година 10-месечна докторантска стипендия в размер на 800 лв. Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение.

Конкурсът е тристепенен – по документи, интервю и презентация на разработките пред жури. В него влизат представители на висшия мениджмънт на компаниите от групата на Карол, управителния съвет на „Асоциация на докторантите в България” и управителния съвет на Сдружение “Форум Наука”, както и досегашните получатели на стипендията.

Победителят в първия конкурс, Христо Илиев, е докторант към катедра „Квантова електроника” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, физически факултет. Темата на неговата дисертация беше „Генерация на къси лазерни импулси в близката инфрачервена област с дължина на вълната между 1 и 2 микрометра”. Работата му беше отличена от Физическия факултет на Софийски университет като най-добра дисертация за 2012 г.

През 2014 година стипендия получава Таня Славова, УАСГ, Геодезически факултет, катедра „Висша геодезия“, с тема Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи.

Повече информация е достъпна ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *