Започна записването за бакалавърските специалности след първо класиране на кандидат-студентите в Техническия университет – София

В Техническия университет – София започна записването за бакалавърските специалности за учебната 2022/2023 година. Всеки кандидат-студент може да види специалността, в която е приет в раздела персонална информация за кандидат-студента. Записването на приетите студенти ще се извършва в срок до 15-ти юли 2022 г., на място в ТУ – София и неговите филиали в Пловдив и Сливен.

Класираните кандидат-студенти по първо желание се записват в съответния факултет с диплома за средно образование – оригинал и копие, 4 снимки, студентска книжка и лична карта, като преди това трябва да внесат държавната такса за обучение за зимния семестър на учебната 2022/2023 година.

Класираните не по първо желание, ако желаят, се записват окончателно в специалността, в която са класирани, като подават декларация, че желаят да останат в същата специалност и не участват във второ класиране.

Класираните не по първо желание, които искат да участват във второ класиране, депозират в съответния факултет диплома-оригинал и чакат да бъдат прекласирани във второ класиране. При него те запазват  класирането си или се прекласират напред към по-желаните специалности.

Некласираните кандидат-студенти чакат второ класиране, без да подават никакви документи.

Класирането от втория етап ще бъде обявено на 16-ти юли 2022 г., а записването на приетите студенти ще се извършва в периода от 18-ти  до 22-ри юли 2022 г. Резултатите от втория етап на класиране са окончателни.

След втория етап на класиране и записване се попълват незаетите места, съгласно обявените от ТУ – София условия и ред, а записването на студентите ще се извършва в периода от датата на обявяването на незаетите места до 16-ти септември 2022 г.

Техническият университет – София предлага обучение по над 35 бакалавърски специалности, като 4 от тях са нови – „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“, „Анализ на данни“ и „Киберсигурност“, а броят на кандидат-студенти е нараснал в сравнение с миналата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *