Започва първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет

С изпити по журналистика (писмен) и по математика I започва първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 година, съобщават от висшето учебно заведение.

Писменият изпит по журналистика има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст (аргументативно есе) по зададена тема.

Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. Изпитната комисия формулира темите непосредствено преди изпита. Изпитът започва с изтеглянето на една тема от кандидат-студент, като контролно се отварят поне още две теми. Писменият изпит продължава 3 астрономически часа.

Изпитът по математика I за кандидат-студенти е писмен и от 2016 година форматът му съвпада напълно с този на матурата по математика:

20 задачи с избираем отговор от 4 възможности. Кандидат-студентът отбелязва със знак Х кръгчето с буквата на съответния отговор;
5 задачи с отворен отговор;
3 задачи с цялостно решение.

При решаването на всички задачи се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства. При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Времето за провеждане на изпита 4 часа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *