Започва подаването на документи за летни стажове на студенти и специализанти в МУ-Варна

От 22 февруари до 9 март 2018 г. ще се приемат документи за кандидатстване за традиционните летни стажове в учебните и клинични бази на Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов” и Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников” в Санкт Петербург, Русия. За първа година летен стаж ще се провежда и в Харковския държавен медицински университет в Украйна.

Изискванията към кандидатите са да имат минимален успех от следването – много добър 4.50 (включително от зимен семестър на учебната 2017/2018 г.), да са положили успешно всички изпити (включително от зимен семестър на учебната 2017/2018 г.). За специализанти и докторанти ще се изисква минимален успех от дипломата за висше образование – много добър 4.50. Владеенето на английски език е задължително, а документ, удостоверяващ знанието на руски език ще бъде предимство.

Стажът в Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов” се провежда за осма поредна година в рамките на споразумение за двустранно академично сътрудничество. Той ще се състои в периода 17-31 юли 2018 г. За него могат да кандидатстват:

  • студенти 3-ти, 4-ти и 5-ти курс „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”
  • специализанти и докторанти.

За лятна практика в Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников” в Санкт Петербург, която ще се проведе от 16 до 27 юли 2018 г., документи могат да подават:

  • студенти 3-ти, 4-ти и 5-ти курс „Медицина” и „Дентална медицина”
  • студенти или обучаващи се в магистърски програми на Факултета по обществено здравеопазване
  • специализанти и докторанти по някое от направленията хирургия, кардиология, микробиология, анестезиология, интензивно лечение, дентална медицина, хигиена и епидемиология.

В Харковския държавен медицински университет летен стаж в периода 23 юли-3 август 2018 г. могат да проведат:

  • студенти 3-ти, 4-ти или 5-ти курс специалност „Дентална медицина”
  • студенти по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Управление на здравните грижи”, „Обществено здравеопазване”, „Здравен мениджмънт”

 

Повече информация за летните студентски стажове може да намерите ТУК.

Формулярът за кандидатстване (http://mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Pages/proceduri.aspx) може да намерите на сайта не Медицински университет – Варна, в раздел Международно сътрудничество.

Съгласно утвърдената Селекционна процедура (http://mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Pages/proceduri.aspx) за подбор на участници в летни стажове в ПМДМУ „И. М. Сеченов” и СДМУ „И. И. Мечников”, с одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *