Зам.-министър Сачева: Посещението на детска градина и училище трябва да е лична кауза

Разчитам всеки, който ще работи по прилагане на механизма за обхващане и задържане на децата в детска градина и училище, да приеме приоритета на правителството – образованието, като свой личен ангажимент. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева се обърна днес към представителите на 26 институции в Пловдивска област, които участваха в работна среща, организирана от областния управител Здравко Димитров.

От образованието зависи държавата ни да е цяла и да има мир, посочи Сачева.  Според нея на терен ще е необходима много сериозна работа на екипите, а практиката ще посочи и нови проблеми, за които ще се търси решение.  Заместник-министърът поясни, че от тази есен започват първите действия, за да се изработи цялостен подход за стимулиране на онези родители, които поради бедност не могат да изпратят децата на училище, но и в същото време за санкциониране на безотговорните, които лишават децата си от образование.

За да бъдат обхванати всички деца, но и за да бъдат задържани по-дълго в клас, ще се изгради информационна система „Посещаемо и безопасно училище”, която тръгва пилотно в Пловдив, но ще се превърне в национална мрежа. Проектът ще обхване всички деца в предучилищна и училищна възраст от 5 до 16 години в областта. В системата ще бъдат включени всички данни, необходими за откриване и обхващане на подрастващите в образователната система, както и действията, които предприемат представителите на различни институции, за да помогнат конкретно на всяко дете да се образова възможно по-дълго време. Според спецификата на всеки конкретен случай ще се задействат служители на регионалните служби по заетостта, детска педагогическа стая, представители на местните служби за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, районните здравни инспекции и други институции.

Платформата ще бъде изключително гъвкава и опростена за работа. Администратори на системата, която трябва да заработи в началото на септември, са Регионалното управление на образованието и Областна администрация – Пловдив. До платформата, чрез сайтовете на двете институции, ще имат достъп само оторизирани лица.

Проектът се реализира след решението на Министерски съвет от 5 юли 2017 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната училищна и предучилищна възраст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *