“Заедно в изкуствата и спорта” ще финансира над 5 000 ученически групи

0

Поне 5000 спортни отбора и групи за занимания по различни видове изкуства ще бъдат финансирани по новата Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Тя ще разполага със 100 млн. лв., предвидени в проектобюджета за 2022 г. за извънкласни дейности. Програмата ще се изпълнява от Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с министерствата на културата и на младежта и спорта. Нейните основни параметри бяха обсъдени днес от министрите на трите институции.

Инициативата има амбицията да обхване по възможност всички държавни и общински училища и центровете за подкрепа на личностното развитие, като им предложи групови занимания по интереси. В областта на спорта ще се сформират отбори по колективни спортове като футбол, баскетбол и волейбол. В сферата на културата ще се стимулират групи по класическа, популярна и народна музика, танцово и театрално изкуство. Държавата ще финансира до 80 часа за тренировки или репетиции и творчески изяви. Предвижда се отборите и групите да се състезават помежду си на градско, общинско, областно и национално равнище.

В заниманията ще се включат активно външни специалисти по спорт и изкуства, за което МОН разчита на съдействието на министерствата на културата и на младежта и спорта.

Училищата с по-малко от 400 ученици ще могат да се включат в програмата с до два спортни отбора и до две групи по изкуства. За по-големите училища границата е шест отбора по групови спортове и шест групи по изкуства. Участниците ще се разпределят в три възрастови групи според етапа на образование – начален, прогимназиален и гимназиален.

Целта на новата национална програма е да ангажираме децата и младежите със смислени и полезни извънкласни дейности, които да им доставят удоволствие. Така ще им помогнем да се социализират след периода на пандемията, ще направим училището по-привлекателно за тях и ще намалим проявите на агресия, които тревожно зачестиха напоследък“, отбеляза министърът на образованието и науката акад. Николай Денков.

Заедно в изкуствата и спорта“ все още е в процес на разработване. Очаква се всички детайли да бъдат изчистени до приемането на държавния бюджет за 2022 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *