Едноседмично обучение по проект HEI PLADI се проведе в Ботаническите градини във Варна и Балчик

0

Участници от пет университета от четири държави бяха поканени да се включат в практическо обучение по проект HEI PLAIDI за управление на ботанически градини. Гостите посетиха двете черноморски ботанически градини, където имаха възможността подробно да се запознаят във Варна с индивидуалния характер на Ботаническата градина Екопарк, а в Балчик – с развитието и надграждането на исторически парк в ботаническа градина.

В продължение на една седмица интернационалната група студенти се включи в поредица интерактивни занимания, практическа работа на терен, теоретични, учебни и изследователски задачи. Програмата предостави възможност на участниците да видят различни аспекти от дейността на административния, научен и градинарски персонал в една ботаническа градина; да анализират силните и слабите страни на посочен обекти и генерират идеи за развитието му съобразно мисиите на ботаническите градини и насоките, посочени в ръководството за управление на BGCI. Студентите показаха добро разбиране на тези образователни и научни институции, активно се включиха в отделните дейности и дадоха висока оценка на обучението.

5
6
3
2
7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *