Единствената в страната специалност „Биология с екотуризъм” предлага филиалът на ПУ „Паисий Хилендарски” в Смолян

0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

За трета поредна година Филиалът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в гр. Смолян обявява прием по бакалавърската програма „Биология с екотуризъм“, която на този етап е единствената по рода си в страната и се радва на интерес от страна на кандидат-студентите.

Разкриването ѝ е свързано с  интензивното развитие на екотуризма като нова форма в туристическата индустрия и във връзка с районирането на България, според което екотуризмът е определен като специализиращ за район „Родопи“, чийто център е гр. Смолян.

Бакалавърската програма „Биология с екотуризъм“ е замислена така, че да насърчава новаторското мислене на студентите чрез интегрираното изучаване на дисциплини от областта на биологията и екотуризма. Специалността е разработена под методическото ръководство на Биологическия факултет на ПУ, чиито преподаватели водят основните учебни дисциплини. Родопите със своите природни забележителности, защитени територии и зони са естествена среда за провеждане на практическото обучение на студентите.

Завършилите са квалифицирани специалисти от нов тип, съчетаващи компетенции в две различни, но взаимодопълващи се области на познанието. Тази комбинация им дава много по-големи шансове в бъдещата им професионална реализация като компетентни биолози или като специалисти по екотуризъм с активна гражданска позиция за опазването на околната среда.

Допълнителен стимул за студентите е и възможността да получават държавни стипендии – по общия ред и като обучаеми в приоритетно професионално направление.

Бъдещите студенти ще намерят във Филиала в гр. Смолян подкрепяща ги среда, ще имат възможност да изградят нови приятелства и ще бъдат изправени пред различни предизвикателства. На тяхно разположение е обучен екип от координатори по специалности, административни експерти и представители на Студентски съвет, които винаги са на разположение за напътствия и помощ на всеки един студент. Онези, които са изкушени от приключенията, могат да се възползват от възможностите, които красивият град Смолян предлага на своите жители – екстремни планински преходи, вълнуващи пътувания в Родопите и съседна Гърция. Времето за отдих може да бъде оползотворено както в множеството приятни места за развлечения и забавления в града, така и с релаксиращи процедури и спорт в близките курорти.

Онлайн кандидатстването в специалност „Биология с екотуризъм“ отнема броени минути, чрез попълването на удобна форма, достъпна на сайта на Филиал – Смолян на ПУ „Паисий Хилендарски” (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1897/). Активни са и телефонните линии (0885 899 573; 0301 62339), на които може да се получи изчерпателна информация по всички въпроси, отправени от кандидат-студентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *