Международна конференция за ученето през целия живот в София

Образователни експерти от Австрия, Англия, Гърция, Шотландия, Турция, Хърватска и други страни, представители на българските училища, държавни институции и технологични компании ще се срещнат в София на първата по рода си Международна конференция за ученето през целия живот. Тя ще се проведе на 10 и 11 март 2011 г. в столичния хотел Хилтън, а заедно с нея ще се състои и образователен панаир. Събитието ще бъде организирано в рамките на проекта „План за действие за ИКТ – подкрепа за ученето през целия живот”. Той е финансиран от Европейсата комисия, чрез програмата за учене през целия живот. Изложенето може да бъде посетено от всички заинтересовани, без ограничение за броя на участниците.

Обучението през целия живот е залегнало като важен приоритет в образователната политика на Европейската комисия и според приетия през 2004 г. от Европейския съвет доклад „Образование и обучение 2010 – Успехът на Стратегията от Лисабон се крепи на спешни реформи“, целенасочените инвестиции в ученето през целия живот са изключително важни за постигане на общата цел Европейският съюз да се наложи като най-конкурентната основана на познание икономика в света. За тази цел у нас е създадена и Националната стратегия за учене през целия живот, която е с обхват от 2008 г. до 2013 г.

Проектът „План за действие за ИКТ – подкрепа за ученето през целия живот”, който е с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката, се реализира в партньорство с Центъра за творческо обучение и Сирма Медия и има за цел да изработи План за действие за интегрирано използване на информационните и комуникационни технологии в подкрепа на реализацията на Националната стратегия.

В рамките на проекта функционират шест работни групи, насочени към развитие на училищното образование (с водещ партньор – Столична Община), висшето образование (с водещ партньор – Университета по библиотекознание и информационни технологии), професионалното образование (с водещ партньор – Националното сдружение за малък и среден бизнес), обучението и квалификацията за възрастни хора (с водещ партньор – Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите към Тракийски университет, Стара Загора), неформалното учене и самообучение (с водещ партньор – Сдружение Център за творческо обучение), както и информационните и комуникационни технологии за ученето през целия живот (с водещ партньор – Сирма Медия).

Конференцията ще бъде заключителното събитие в рамките на проекта и ще събере на едно място учащи, учители, представители на образователните институции, неправителствения сектор и бизнеса. Те ще разгледат и обсъдят резултатите от работата на работните групи, подготвяйки препоръки за плана за действие към националната стратегия. Гости от други европейски страни ще представят своя опит относно обучението през целия живот и използването на новите технологии в тази сфера. Сред участниците в нея ще бъдат Дейвид Смит, представител на Министерството на образованието на Австрия, д-р Никос Мануселис от Гръцката мрежа за изследвания и технологии (GRNET S.A.) и фондация „Ариадне“, Уил Кларк, експерт по развитие на продуктите в ICT schools service, Шотландия, Мучахит Чамналбур от Министерството на образованието на Турция, представители на организацията Young Digital Planet, Британския съвет, Сирма Медия, Майкрософт България, Интел и др. Каролине фон Кьокриц от Берлинския Свободен Университет ще изнесе лекция на тема „Виртуалната мобилност – подготовка на мобилността в реалния живот в рамките на международния обмен на студенти в Германия“, а Роберта Галиарди от Италия ще говори по темата „Информационни и комуникационни технологии в занаятчийството, представяне на добри практики в професионалното обучение“. Вторият ден от конференцията ще започне с лекция на Явор Джонев от Сирма Медия на тема „Диалог за бъдещето”, след което в рамките на няколко паралелни сесии ще бъдат представени добри практики в направленията: Национални политики за ИКТ в подкрепа на ученето през целия живот, Създаване на електронни образователни ресурси, Образование и бизнес, както и Диалог за Бъдещето. Ще бъде проведена и специална сесия, посветена на сугестологията, в рамките на която ще има и изказване на Георги Лозанов. Ще бъде представено и практическо внедряване на сугестологията в учебния процес в едно варненско училище.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *