Европейската комисия ще представи доклад за качеството на образованието в България

0

photo_verybig_19531Днес от 14.00 ч. в зала 7 на НДК стартира Международно изложение „Образование без граници“, на което ще бъде представен мониторинговия доклад на Европейската комисия в сектор Образование за изминалата година и резултатите на ниво ЕС и конкретно за България. На форума ще участват високопоставени представители на Европейската комисия, които ще бъдат отворени за въпроси относно българското образование и постигнатите резултати.

На форума ще участват около 200 представители на всички нива на образователната система – ректори на български университети от цялата страна, директори на училища от цялата страна, началници на РИО инспекторати от цялата страна, представители на местната власт, министерства и много други. За първи път на едно място ще се съберат представители на всички образователни нива, които ще дискутират мястото на българското образование на европейския континент.

Основни ключови тенденции:

  • България има най-висок процент от всички държави-членки на ЕС-28 на ученици с ниски постижения по четене, математика и природни науки;

  • Процентът на заетост на наскоро дипломиралите се е 52,6%, а за ЕС възлиза на 70,8%;

  • България и Румъния са на последните места по участие на възрастни (от 25 до 64 години) в дейности по учене през целия живот;

  • Около половината от всички студенти в България учат в шест от общо 52 професионални области: икономика, администрация и управление, право, комуникации и информационни технологии, педагогика и туризъм.

  • България е сред държавите-членки на ЕС, с най-висок процент на лицата на възраст между 20 и 34 години, завършили висше образование и заемащи работни места, които традиционно не изискват такава степен на квалификация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *