Д-р Марк Сол: „Да отворим по-широко вратите за разбиране, постижения и радост от математиката“

0

Американският математик и деец на образованието д-р Марк Сол (Mark Saul), изпълнителен директор на математическия фестивал “Джулия Робинсън”, беше гост на секция Образование по математика и информатика към ИМИ-БАН и на Съюза на математиците в България от 24 до 27 май.

Д-р Сол има дългогодишен интерес от българската школа за работа с учители и ученици по математика в изследователски стил. На сбирка на Националния колоквиум по математика в ИМИ той запозна участващите учени, учители и ученици от различни градове в страната с идеята на „Джулия Робинсън” математическите идеи да стигнат до по-широк кръг ученици. Марк Сол изтъкна, че структурата на математиката е една и съща, независимо дали обектът е събиране на естествени числа или решаване на диференциални уравнения. Той илюстрира това с няколко групи задачи от фестивала и с помощта на участниците демонстрира как дори най-прости проблеми могат да доведат до поставянето на нови, водещи до по-дълбоки изследвания математически проблеми.

Д-р Марк Сол сподели с българските си колеги: „Хората приемат за даденост, че всеки може да се научи да чете, да плува, да плете (ако иска). Защо това не важи за математиката? – Отчасти това е наша грешка, на хората, които се занимават с образованието по математика. Не сме посветили достатъчно време и усилия да покажем на учениците (а и на широката публика) какво могат и колко забавно може да е то… Всъщност се концентрираме върху това, което не могат, и колко това е жалко… Трябва да променим нещата, да отворим по-широко вратите за разбиране, постижения и радост от математиката“.

След доклада присъстващите обсъдиха възможности за включването на нови теми и приложения в учебното съдържание на математиката, която днес се преподава в българските училища. Д-р Сол изяви готовността си да подготви проект за съвместни дейности с български колеги за превръщане на математиката в обичана образователна област.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *