До 10 септември се приемат документи за професията „Здравен асистент“ в МУ-Варна

Центърът за професионално обучение към Медицински университет-Варна до 10 септември 2017г. ще приема документи на желаещите курсисти за професията „Здравен асистент”/”Дентален асистент”.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Здравен асистент” могат да постъпят на работа на длъжностите (професиите) от НКПД 2011: 5329-1009 “Здравен асистент”, 5329-3001 “Асистент на лекар по дентална медицина”, 5321-1001 “Болногледач”, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Придобилите квалификация по професията “Здравен асистент” могат да работят, като предоставят базови здравни грижи както в структурите на лечебните заведения, така и в общността. Здравните асистенти имат възможности за реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Документи се приемат в сградата на Медицински колеж – бул.”Цар Освободител” 84 – стаи № 110 и № 111 до 10.09.2017.За допълнителна информация: организатор на ЦПО – Дияна Георгиева 052/677-244, cpo@mu-varna.bg  0878/762-823

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *