Договорът за увеличение на учителските заплати е подписан

0

6448-800-0

Министерството на образованието и науката, представлявано от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, и синдикатите подписаха днес Колективния трудов договор.

Сред нещата, около които се обединиха от министерството и синдикатите, са ангажимент в обсъжданията на новия бюджет за 2017 г. да работят за 10% увеличение на основната работна заплата и 20% увеличение на допълнителното трудово възнаграждение за лекторски часове.

В договора е разписано още, че средствата за представително облекло се увеличават на 360 лева. Страните се споразумяха обезщетението при пенсиониране от 1 август 2016 г. да е 10 работни заплати и 10 заплати и половина от 1 януари 2017 г. От 1 октомври 2016 г. за наставничество на учители се заплаща не по-малко от 50 лева месечно за срок до една година. Заплащането за класния стават 30 лева. В договора също така е разписано, че работодателите поемат 100% от стойността на абонаментните карти или билетите за пътуващите педагози.

В Колективния трудов договор са разписани и условия за здравословен, безопасен и хигиенен труд. Социалните партньори си съдействат за извършване на национално проучване на заболеваемостта на работещите в системата на средното образование и факторите, които им влияят, ползвайки данните от службите по трудова медицина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *