Днес се провежда форумът “Ресоциализация на младите хора чрез образователни общности”

0

Днес ще се проведе Форум на тема “Ресоциализация на младите хора чрез образователни общности” , организиран от Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България” в партньорство с Министерство на образованието и науката. Събитието ще събере представители от сферата на средното образование – директори, учители в гимназиален етап, педагогически съветници, училищни психолози.

Целта е съвместно с педагогически ориентираната общност и образователните колективи да повдигнем въпроса за необходимостта от възстановяване на загубената социална активност и принадлежност. Това ще се случи посредством създаване на пространство за споделяне на добри практики и инициативи, обмяна на идеи за извънкласни дейности, създаване на нови контакти и знания за иновативни подходи, които по структуриран и планиран начин развиват учениците и подкрепят обучителния процес.

Основен фокус на събитието ще бъдат теми, като:

  • Ресоциализация на младите хора – изграждане на привлекателна и приемствена образователна среда, с подкрепата на oтгoвopните зa пpeпoдaвaнe нa кyлтypни нopми и oвлaдявaнe нa coциaлни poли образователни колективи;
  • Интеграция на млади хора – с подкрепата на международно утвърдена, структурирана методология, достъпна за всеки млад човек, без значение от неговия произход и социален статус;
  • Ролята на педагогически съветници, психолози и учители в процеса на възстановяване – развитие на компетентностите в съответствие с променящата се среда;
  • Личностно израстване – Развитие на личностния потенциал на младите хора, осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните им потребности и ранно откриване на заложбите и талантите им.

Специален гост на събитието ще бъде заместник-министър Мария Гайдарова, която ще приветства посетителите и ще открие форума.

Чрез попълването на онлайн формуляра всеки представител на образователната общност може да се регистрира като гост или да заяви желанието си да сподели добра практика. Възможност да представят изградени такива практики, ще получат 5 училища от София и страната.

Вярваме, че чрез подобни инициативи ще насърчим положителното и отговорнотото отношение на образователната общност към иновативни методи за развитие на младите хора, като инструмент за преориентацията на негативните нагласи и поведение, провокирани от усложнената обстановка в света.

Събитието е част от националната кампания по лицензиране към програмата на Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България”, която приветства всички образователни институции и колективи, търсещи нови подходи и дейности за приобщаващо, ценностно-ориентирано, сертифициращо обучение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *