„Дилърът на реалности“ обяви стипендии за ученици в НГДЕК

Авторът на сензационния киберпънк роман „Дилър на реалности“ Николас Димитров обяви две стипендии за ученици от Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“, в която е учил самият той.

Стипендия #1

За 10 клас – покрива разходите по учебната практика в Гърция

Критерий: кандидатства се по документи в края на учебната година, шанс имат кандидатите с най- добър успех от 8-ми до 10-и клас

Стипендия #2

Съвместно c преподавателя г-н Орлин Йорданов

Механика: Cред учениците в 10, 11 и 12 клас се организира кокурс за най добър разказ, очерк, есе,  новела, сценарий или серия постове във Фейсбук или Инстаграм, видеоклип и т.д (наречени по-нататък ПРОИЗВЕДЕНИЕ) на тема близка до тази на романа.

В Произведението може  да се използва  идея от киберпънк романа „Дилър на реалности”  като цяло, или фрагмент, със същите или други герои.  Основното условие е, Произведението да е написано  в контекста или «на територията» на романа „Дилър на реалности”.

Краен срок: до 1 април 2020 г.

Награда: стаж в кино и ТВ департамента на рекламната агенция Global Marketing and Communications в Киев, Украйна, като разходите изцяло се поемат от Николас Димитров.

Период: няколко седмици през лятото на 2020 година

Кандидатите за двете стипендии могат да заявят интерес на лични съобщения във фейсбук страницата на „Дилър на реалности”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *