Диана Чолакова от Факултета по химия е студент на годината на СУ

0

11

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха наградени отличените в конкурса „Студент на годината“ на Софийския университет.

Конкурсът „Студент на годината“ се организира от Студентския съвет на най-старото висше училище за втора поредна година. На церемонията Студентският съвет отбеляза 20-годишнината от създаването си.

Жури с председател ректорът проф. дфн Анастас Герджиков и членове заместник-ректорът доц. д-р Георги Вълчев, деканът на Юридическия факултет проф. д-р Сашо Пенов, главният управител на Германо-българската индустриално-търговска камара д-р Митко Василев, президентът на Musala Soft JSC г-жа Елена Маринова, ректорът на Софийския университет (2007-2015 г.) проф. дин Иван Илчев, проф. д-р инж. Костадин Костадинов от Института по механика при Българската академия на науките, председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика в Столичния общински съвет Веселин Милев, председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание г-жа Милена Дамянова и председателят на Националното представителство на студентските съвети г-жа Яна Вангелова разгледа постъпилите 94 кандидатури.

Кандидатите са разпределени в категориите: „Педагогически науки“; „Хуманитарни науки“; „Социални науки“; „Стопански науки“; „Правни науки“; „Природни науки”; „Математика и информатика“; „Здравеопазване“; „Доброволческа дейност“ и „Спорт“. За първи път тази година беше отличен и най-добрият докторант на Софийския университет.

Диана е студентка в първи курс в магистърската специалност „Дисперсни системи в химичните технологии“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

В първото издание на конкурса беше победител в категорията „Природни науки“ и беше отличена с втора награда.

През 2016 г. завършва с пълно отличие бакалавърската специалност „Инженерна химия и съвременни материали“ във Факултета по химия и фармация.

В началото на трети курс започва кръжочна работа в катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство във Факултета и оттогава участва активно в научно-изследователски проект, който се провежда съвместно с група по активни материали в Университета в Кеймбридж. Целта на изследването е да бъдат описани особените преходи, които се наблюдават в емулсионни системи (капки от органична течност във водна среда) при замръзване на капките. При експериментите успяват да открият и да изучат ново и непознато досега явление – капки от въглеводороди спонтанно променят формата си при охлаждане, докато все още са течни. Първите резултати от изследването са публикувани в статия в списание „Нейчър“ през декември 2015 г. За по-малко от година и половина статията е цитирана 12 пъти.

22

Следващо, по-обширно изследване, показва, че процесът работи и за няколко класа други съединения, сред които триглицериди, алкани и алкохоли. Резултатите са публикувани в статия в сп. „Advances in Colloid and Interface Science“. В две статии, изпратени за публикуване в сп. „Langmuir”, се описват още по-големият обхват и механизмът на новооткритото явление. Съвместно с група от Факултета по приложна математика и теоретична физика от Университета в Кеймбридж разработват математически модел, описващ наблюдаваните трансформации (Article Phys.Rev.Lett.2017).

Част от резултатите от проведените експерименти описват друго неочаквано явление – процес на спонтанно самоемулгиране, при което от една капка след охлаждане или нагряване се получават стотици по-малки без прилагането на механична енергия. Важността на явлението в приложен аспект кара групата да го защити с патент в България и на международно ниво.

След спечелен проект за краткотрайна научна мисия в рамките на европейската научна мрежа COST MP1305 през февруари посещава Института по полимери „Макс Планк“ (MPIP) в Майнц, където провежда експерименти със специализирана апаратура и представя презентация по научната си задача.

През март тази година Съюзът на химиците в България присъжда на Диана наградата за най-добра дипломна работа по химия, защитена през 2016 г. за работата й „Контрол върху формата на капки, претърпяващи фазов преход“.

Диана завършва средното си образование в Националната природо-математическа гимназия с профил математика и информатика. Познанията й по математика са оценени от преподавателите й в Софийския университет, които я канят да води семинарни занятия по висша математика, когато е във втори курс. До този момент е водила занятия по три различни курса на шест групи студенти от първи и втори курс.

Докторант на годината на Софийския университет: Лидия Кондова

Лидия е докторант във Философския факултет, специалност „Немска класическа философия“. Темата на дисертационния й труд е: „Лайбниц и проблемът за органичното тяло“.

Завършила е бакалавърска степен по философия и магистърска по история на философията във Философския факултет на Софийския университет.

От октомври 2016 г. е докторант по програма „Еразъм +“ в Рейнския Университет „Фридрих Вилхелм“ в Бон, Германия.

Автор е на осем статии и на шест публикувани превода. В съавторство с проф. Димитър Денков е автор на книгата „Лайбниц Г. В.“ (2016). Монадологията. Четириезично издание.

Участвала е с доклади в две конференции и три семинара. Носител е на редица отличия и награди.

Победител в категория „Педагогически науки“: Любен Стоянов

Любен е студент в четвърти курс, специалност „Педагогика на обучението по история и география“. В момента работи като младши експерт по неформално образование в Института по морфология и антропология с музей към БАН.

Любен Стоянов е автор на редица публикации: „Академик Васил Гюзелев на 80. Живот и творчество с послание към България“, „Железопътните спирки в България, които смайват с красотата си“, „Балканската война – военни операции, паметни места и битки“, „24 май преди и сега“ и други. През октомври 2016 г. като представител на делегация на община Ивайловград е представил „Проблемите и тенденциите в развитието на железопътния транспорт в България“ в гр. Лонго, Франция.

Победител в категория „Хуманитарни науки“: Анна Лазарова

Завършила е „Българска филология“ в Софийския университет, а в момента учи в магистърската програма „Литературознание“. През последните година и половина е спечелила Голямата награда на Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев“, Шумен, в резултат на което е публикувана дебютната й стихосбирка „Вкъщи всички вечерят отделно“; Първа награда на новоучредения литературен конкурс за студентско творчество „Георги Черняков“; Втора награда на ХХХII Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ и др. Нейни текстове са публикувани в различни издания. Била е част от организацията на 3 успешно реализирани научни експедиции на Софийския университет и на 2 международни конференции. В момента работи като преподавател по творческо писане на деца.

Победител в категория „Социални науки“: Младен Печевски

Младен е студент в първи курс на магистърската програма „Организационно поведение и консултиране на организацията“ във Философския факултет. Едновременно с това Младен е студент в магистърската програма „Продуценство и креативна индустрия“ във Факултета по журналистика и масова комуникация. Завършил е бакалавърска степен по стопанско управление (немска програма) в Стопанския факултет. Първенец на випуска и на факултета.

Активен участник в българските неправителствени организации „Джуниър Ачийвмънт Алумни България“ и „Обединени идеи за България“.

Носител е на наградата Студент на годината в област „Стопански науки“ на Националното представителство на студентските съвети в България и Министерството на образованието и науката през 2015 година, на Грамота за постижения в научната дейност от Ректора на Софийския университет през 2015 г. и на Награда на Алма матер за постижения в научната дейност през 2016 г.

Участник е в многобройни международни младежки събития.

Носител на специалната награда в категория „Социални науки”: Лора Йорданова

Лора е във втори курс, специалност „Европеистика“. Член е на Младежкия екип Европа към Представителството на Европейската комисия в България. Организирала е среща с ученици по инициативата “Отново на училище”, студентски дебат в ЮЗУ “Неофит Рилски” на тема “Възможностите, които ЕС предоставя на младите”. Участвала е отворените врати в Дома на Европа и в информационните турнета на Представителството на Европейската комисия в България. Членува в най-голямата младежка международна организация AIESEC към Софийския университет, както и в клуб “Европеистика”. От два месеца е стажант в Дружеството на ООН за България, младежки сектор. Отговорник е на доброволческия изследователски екип по проект “Жан Моне” Център за високи постижения при Катедра „Европеистика“. Участвала е със свои доклади в различни международни срещи, както и като доброволец в множество конференции и събития. Носител е на редица награди за есе.

Победител в категория „Стопански науки“: Рени Панчева

Рени е студентка в четвърти курс на специалност „Икономика с английски език“ в Стопанския факултет. Главен редактор и уеб дизайнер на страницата на Клуб „Спектър“, чийто съосновател и член е. Стажант е в кариерния център на Факултета.

Носител е на специална награда за отличен успех в бакалавърската програма по икономика през 2014, 2015 и 2016 година.

Участвала е с разработка в международна научна конференция на тема: Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ (октомври 2016 г.).

Победител в категория „Правни науки“: Ивайло Икономов

Ивайло е в пети курс, специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет. През 2013 г. печели първото място в Националното състезание „Обща теория на правото, социална и политическа философия, история на политическите и правните учения“ с разработвана тема „Правната херменевтика в модерността“.

През 2016 г. участва в Международното състезание по търговска медиация (11th ICMC) в Париж, а по-късно същата година печели първо място в Международното състезание по търговски преговори и медиация (2016 CDRC) във Виена. Част е от отбора на Софийския университет в Шестото междууниверситетско състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право в Бургас. След оспорвана битка неговият отбор печели първото място.

Изнасял е скайп лекция на тема „Алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в индийския университет NALSAR University of Law. Заедно с колегата си Георги Еленков в момента е треньор на новия отбор по търговски преговори и медиация за състезанията през 2017 г.

Работил е като офис сътрудник в неправителствена организация, като правен сътрудник в адвокатски кантори, където се е занимавал с правни услуги в сферата на морското и търговското право.

Победител в категория „Природни науки“: Габриела Бонева

Габриела е завършила „Молекулярна биология“ в Софийския университет, а сега е първокурсничка в магистърската програма „Генетика и геномика“.

От края на 2014 г. е започнала кариерното си развитие като част от екипа на лаборатория „Експериментална имунология“ с главен учен доц. д-р Андрей Чорбанов. В момента е включена в два научни проекта и работи самостоятелно както с апаратура, така и с лабораторни животни. Занимава се с изследване на механизмите на заболявания като автоимунен диабет, системен лупус еритематозус и др.

Има участия в международни и национални конференции. През 2015-та година, след като е преборила конкуренцията, е успяла да вземе участие в престижната програма Amgen Research в Мюнхен, където в рамките на два месеца е изследвала значението на Н6 генното семейство във формирането на лателарната линия и вътрешното ухо при риба зебра. Това е важно за разработването на потенциална терапия за възстановяване на слуха при болни индивиди.

През 2016 г. е била приета в лятно училище по имунология в Дуръс, Албания.

Победител в категория „Математика и информатика“: Даниел Атанасов

Даниел е в първи курс на специалност „Компютърни науки“ във Факултета по математика и информатика. За краткото време на своето обучение е участвал в седем студентски състезания по математика и информатика, като на някои от тях е с отлични постижения. Сред тях са първо място (отборно) на междууниверситетското състезание по програмиране 2017 г., златен медал (максимален брой точки) на източно-европейска олимпиада по математика за студенти SEEMOUS-Македония 2017 г., златен медал на междууниверситетското състезание по математика УАСГ 2016, първо място на състезание по програмиране „За купата на Декана ФМИ“ 2016 и други.

Завършил е Софийската математическа гимназия и като ученик е печелил награди от международни олимпиади по математика и информатика, както и отличия от национални състезания по двете дисциплини. Интересите му са в сферата на логическите задачи, теориите на игрите и задачите, изискващи нестандартни решения. Мечтае да се занимава и работи с разработването на софтуер за симулиране на физични процеси и тяхната визуализация.

През учебната 2016/2017 г. е водил школа по състезателно програмиране за 8-12 клас в СМГ „Паисий Хилендарски“. През февруари 2017 г. е водил лекции по математика за 6-12 клас в Ямбол и Сливен, организирани и спонсорирани от БАН. През април 2017 г. е преподавал на ученици от 6-9 клас на национална лагер школа по информатика в град Видин.

Има публикувана статия за рубриката „Науката в 60 секунди“ на списание „Знание“ на BBC. Съставител е на задачи, давани на национални и международни състезания по информатика.

Победител в категория „Здравеопазване“: Кристин Ботева

Кристин е студент по медицина в пети курс в Медицинския факултет. Членува в Асоциацията на студентите-медици в България, в International Dermoscopy Society, European Society for Lasers and Energy Based Devices.Професионалният й опит включва стажове в Клиниката по инфекциозни болести към Военно-медицинска академия, в Отделението по пластична и реконструктивна хирургия на Университетската болница Tirol Kliniken в Австрия; Отделението по дерматология на Университетска болница La Fe в Испания и Клиниката по кожни и венерически болести на Университетска болница „Георги Странски“ в Плевен.

Участва в изпълнението на научноизследователските проекти „Патогени и нервна система“ и „Проучване и систематизиране на известни до момента данни за ролята на вируси, онкогени и тумор-супресорни гени в етиологията и патогенезата на злокачествените заболявания при човека и животните, както и на потенциалните възможности за приложението им в профилактиката и терапията на туморите“.

Участвала е в редица национални и международни конференции в периода 2014-2017 г.

Победител в категория „Доброволческа дейност“: Бистра Стоименова

Бистра в момента е студентка, втори курс, специалност „Културология“, както и в магистърската програма „Превод с английски език“. Завършила е „Английска филология“ . Според нея да бъдеш доброволец, не означава просто да излезеш и да изчистиш градинката пред блока, а да правиш нещо смислено, което би променило статуквото.

Участник е в проектите „Youth Stand“, „Enable youth Entrеpreneurship“, „Приятели на българските съкровища“, “Khan academy”, ‘Youth Stand – младите хора срещу младежката безработица“, „Нови културни политики в България – възможности за организация и включване“.

От 2009 г. се занимава с фотография и е печелила награди. Участвала е в студентски научни мероприятия.

Победител в категория „Спорт“: Вера Асенова

Вера е студентка във втори курс на специалност „Химия“ във Факултета по химия и фармация. Състезател по алпийски ски в българския национален отбор. Носител е на купа „България“ за 2016/2017 г. за комплексно класиране от всички състезания в страната. Държавен шампион в дисциплината „слалом“ и вицешампион по гигантски слалом. Участник е в 44 старта в международни състезания, проведени в осем страни, в които е постигнала 16 призови класирания.

Носител на награда на Департамента по спорт за най-добър спортист през 2016 г., награда на Алма Матер за спортна дейност през 2016 г. и на награда „За заслуги към спорта, Софийския университет и София“ (2017 г.)

Носител на специална награда в категория „Спорт”: Христина Дамянова

Христина е студентка в четвърти курс на специалност „Психология“ във Философския факултет. Национален състезател по синхронно плуване и носител на множество национални и международни награди.

Автор е на публикацията „Влияние на тревожността върху съдържанието на сънищата“. Доброволец в Седмия национален конгрес по психология.

Многократна републиканска шампионка в дисциплините „Соло“, „Дует“, „ансамбъл“ и комбинирана програма в различни възрастови групи. Носител е на 21 златни, седем от които от международни турнири, 16 сребърни (10 от международни турнири) и шест бронзови медали. Синхронистка на годината на България за 2016 г.

Церемонията беше осъществена със специалното участие на Софийския духов оркестър, Камерния хор към Националната музикална академия „Панчо Владигеров” и Театър-Лаборатория “Алма Алтер”.

Спонсори на събитието бяха Националното представителство на студентските съвети в България, софтуерната компания „Мусала софт”, Издателство “Ентусиаст” и Театър 199 „Валентин Стойчев”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *