Джуниър Ачийвмънт България насърчава зеленото предприемачество сред младежите

0

JA Bulgaria LogoДжуниър Ачийвмънт България стартира нова образователна инициатива, която ще развива екологичното мислене и зелените идеи у бъдещите предприемачи. 80 младежи на възраст между 15-19 години от България и Норвегия ще получат знания за изграждането на бизнес, отговорен към околната среда и ще създадат заедно проекти, реализиращи основната идея на програмата – зелено предприемачество за устойчиво развитие. Инициативата, която досега няма аналог в страната, е финансирана от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Младите предприемачи, които ще се включат в програмата, ще получат знания за започване на свой собствен бизнес, както и ще придобият практически опит как да влагат екологичното си мислене в производствените процеси и продуктовия дизайн. В рамките на инициативата бъдещите лидери ще се включат в онлайн обучителен курс по зелено предприемачество с лектори от България и Норвегия, както и ще вземат участие в едноседмичен иновационен „Еко лагер”. По време на лагера младежите ще представят свои зелени бизнес идеи, а три от най-добрите концепции ще получат менторска подкрепа за практическата им реализация. Цялостното развитие на програмата – от провеждането на лекционните курсове до осъществяването на международния иновационен лагер за екологични идеи – ще продължи до 30 април 2015 г.

„Основен приоритет на амбициозния проект, който започваме, ще бъде възпитаване на чувствителност към проблемите на околната среда у младите хора. Зеленото мислене ще даде на бъдещите предприемачи предимството не само да бъдат най-добри в бизнеса, но и да са отговорни към биоразнообразието. Надявам се, че сред идеите, които ще генерират учениците в хода на програмата, ще се крият решения за бъдещи проблеми пред обществото ни”, заяви Милена Стойчева, Изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България. „Не случайно цялата инициатива е насочена към ученици в гимназиален курс, защото сред тях са новите лидери, и като такива, те трябва да реализират идеите си не само с предприемачески дух, но и със зелено природосъобразно мислене”, пояснява тя.

За цялостната реализация на проекта Джуниър Ачийвмънт България ще си сътрудничи с норвежката организация Young Enterprise Sogn og Fjordane. Двете организации ще си помагат при разработването и осъществяването на обучителната програма по зелено предприемачество за ученици от гимназиален курс. Основната цел пред инициативата ще е да се споделят добри практики в сферата на екологичните иновации, да се генерират бизнес идеи, отговорни към природата, и да се изгради стабилна международна мрежа между ученици, където те свободно да обменят опит и идеи в сферата на опазването на околната среда и бъдещи бизнес проекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *