Образователната организация Logiscool организира курсове по програмиране за деца. Екипът ѝ вярва, че всеки може да се научи да програмира.

Школниците ѝ научават основите на програмирането лесно и забавно с нашия собствен уникален метод на преподаване. Повече от 110 000 школници са започнали да програмират в курсовете на школата.

Нейната многогодишна модулна учебна програма е адаптирана към възрастта на школниците и подкрепя развитието им в продължение на години. Малките групи и младите инструктори гарантират не само добро настроение, но и незабавно усещане за постижение и дългосрочни резултати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *