Децата, които не са учили дистанционно, се връщат в клас на 1 юни

0

Децата от първи, втори и трети клас включително, които не са били включени ефективно в дистанционното обучение по време на извънреднот оположение, ще се върнат в училище на 1 юли за допълнителни занимания, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Дейностите за преодоляване на образователните трудности ще обхванат не само децата, които имат срочна и годишна оценка Слаб (2), но и тези деца, които не са участвали ефективно в електронно обучение.

Дейностите ще са в училище и повечето от тях ще са на открито.

Според промяна в наредба, направена от Министерския съвет, занятията ще са в рамките на 120 учебни часа за дете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *