Ден на отворените врати ще се проведе в СУ

Софийски университетНа 16.09.2014 г. от 9.00 часа в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Центърът за електронно обучение ще проведе Ден на отворените врати. Ръководителят на Докторантското училище проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт ще представи по-подробно постигнатите през последните години резултати в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение и ще сподели опита в подпомагането на млади изследователи.

В рамките на събитието бенефициенти от Докторантското училище ще споделят своите изследователски резултати и постижения, ще разкажат за придобития опит в един от водещите световни университети в областта на педагогическите науки и социалните изследвания – Института по образование към Лондонския университет.
На събитието ще присъстват представители на ректорското ръководство, отделните факултети, администрацията на СУ, Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към МОМН, а също и научни ръководители, докторанти, настоящи и бивши бенефициенти на Докторантското училище.

Създадено и функциониращо с финансовата помощ на три последователни проекта – един на националния фонд Научни изследвания и два на Европейските Структурни фондове, Докторантското училище е пример за разумно инвестирани средства и устойчивост на резултатите от инвестициите. Неговото лого е e-PhD, което означава, че младите изследователи получават подготовка и консултации онлайн – във време и от място, подходящо за тях и тяхната работа. Всеки от тях е получил таблет, който използва за мобилен отдалечен достъп до електронната среда за обучение, в която са разположени курсовете за докторанти.

Общата сума, с която е финансирано изграждането и функционирането на училището, е повече от 1 милион лева за 6 години, които са изразходвани за обучение, консултации, участие в национални и международни конференции, публикации, отпечатване на монографии, стипендии на докторантите. Обучението на младите изследователи не се ограничава единствено с формиране на знания и умения за изследователска дейност, но и такива, свързани с тяхното бъдещо академично и кариерно развитие, както и комуникативни умения и компетенции. Специализираната подготовка е изцяло персонализирана и съобразена с индивидуалните потребности и област на изследване на докторанта.

Повече информация за проектите на Интегралния университетски център за електронно обучение е достъпна ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *