Днес и утре в Техническия университет в София се провежда Ден на отворените врати. В рамките на инициативата всички желаещи ученици и студенти могат да посетят лабораториите на учебното заведение, както и да се запознаят с неговите специалности и условия за кандидатстване.

За интересуващите се от инженерни науки ще бъдат отворени лаборатории по оптоелектроника и оптични комуникации, видеокомуникации и технологии, електрически апарати и релейна защита, виртуална реалност, мехатроника и информационна техника, технология на машиностроенето, металорежещи машини, електронна микроскопия, химия, автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката, импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника и много други. От своя страна преподаватели ще демонстрират съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето, транспорта и други научни направления.

ТУ – София има най-високата оценка при институционалната акредитация – 9,56, получавана досега от висше училище в България. Според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 година, Технически университет-София е първенец в шест най-престижни направления: „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *