Ден на отворените врати във Висшето училище по застраховане и финанси

0

Galery-2013-16-02-Open-House-5027 април от 10.00 ч. във Висшето училище по застраховане и финанси (ул. Гусла 1, гр. София) ще се проведе ден на отворените врати на Магистърска програма по иновации, предприемачество и финанси. Фасилитаторът Цветослава Кьосева ще изнесе лекция на тема: “Прогнозиране и организиране на иновациите”.

Тя е практик в областта на иновациите от 2005 г. Заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, последната от които е мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместен с ТУ – София. В момента завършва MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет. Едновременно с това е докторант в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София.

Магистърската програма по Иновации, предприемачество и финанси е разработена съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екипа на The Business Institute, регионален представител на Института за предприемачи на Cisco. Тя съчетава модерните методологии и бизнес инструменти; реални казуси на български и международни компании; достъп до гост-говорители и обратната връзка, която те дават; както и международно know-how, вградено по различни начини в магистратурата.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е частнa образователна институция, открита през 2002 г. Има институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и програмна акредитация на професионалното направление “Икономика” от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА. През месец май 2013 г. получава и международна акредитация от Британската акредитационна комисия за срок от четири години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *