Деница Сачева: Помислете за кариера в педагогическата система

„Като млади хора ви призовавам да се обърнете към педагогическите специалности, защото в бъдеще ще има нужда от млади и добре подготвени учители“. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева се обърна към участниците в Националната конференция за юношеството: Възрастта на възможностите!, която се проведе днес в хотел Балкан, София.

Тя посочи, че в България има над 90 000 учители, повечето от които са на възраст 50-55 г. Учител е добра професия и призвание, а правителството е поело ангажимент да повиши възнагражденията и вече го прави. Деница Сачева увери присъстващите, че Министерството на образованието и науката, подкрепено от правителството и механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, прави всичко възможно да  върне и приобщи децата в училище. Според нея, ако това не се направи сега, ще се получи една спирала на неграмотността. Неграмотните ще продължат да раждат и отглеждат неграмотни.

Форумът бе открит от заместник министър-председателя Томислав Дончев, който  приветства участниците  в конференцията  и благодари на представителите на УНИЦЕФ за помощта, която ни оказват в процеса на деинституциализация и реформите свързани с нея.

„Юношеството е моментът, в който, освен да оценяваме постигнатото в ранна детска възраст, е важно съзнателно да надграждаме усилията си в подготовката на младите хора за перспективите пред тях в професионален и личностен план“, заяви вицепремиерът и припомни, че фокусът на правителството е да се обхванат всички деца, отпаднали от образователната система. Той бе категоричен, че проблемът не бива да бъде оставен само на педагозите – на учителите и директорите, а трябва да е задача на всички държавни институции. Връщането до момента на 3000 деца в училище е само първоначална стъпка, но задачата на всички е да ги задържим и да знаем какво получават там. „Само една класна стая не е достатъчна, трябва да знаем какво получават те в клас, най-вече трябва да обърнем внимание на децата в риск, децата, които живеят в маргинализирани групи“, каза  вицепремиерът Дончев и увери присъстващите, че грижата за децата и образованието ще бъде винаги една от темите, които правителството  приоритизира.

Целта на националната конференция е да обърне внимание на юношеството като уникален период от живота на човека – период на възможности и предизвикателства. Научните изследвания доказват, че това е периодът, в който най-бързо младите хора се развиват и израстват. В него те изграждат своята идентичност, овладяват най-много знания и умения, които са им необходими за един пълноценен, продуктивен и здравословен живот, но това е и периодът, в който са най-уязвими и се нуждаят от закрила. Затова именно там трябва да бъдат насочени усилията на образователните, здравните, социалните и младежки институции, съветват експертите от УНИЦЕФ и посочват диалога с тях и техните родители за изключително важен в тая възраст.

„Нека да направим така, че да гласовете им да бъдат чути там, където живеят и растат“, призова Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България.

В дискусията взеха участие още Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН,  Джерисън Ландсдаун, международен експерт, зам.-министрите на здравеопазването Светлана Йорданова, на младежта и спорта Ваня Колева, на труда и социалната политика Росица Димитрова, представители на неправителствени организации, на младежки организации и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *