Два проекта с позитивно въздействие подкрепя фондация Карол Знание

0

COSMOS – първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани – това е проектът на д-р Мариела Василева-Славева, хирург, с докторска степен от 2016 г.  Работи в екип с доц. Ангел Йорданов, който тази година е създал биобанка за гинекологични тумори в Медицинския университет в Плевен. Заедно планират стартъп, с който да реализират проекта за национална виртуална биобанка за туморни тъкани. Създаването на инфраструктурата за събирането на туморни тъкани създава огромно поле за работа на много лекари и изследователи, където те могат да работят заедно в полза на пациентите, не само в България, казва д-р Василева. Идеята ѝ се ражда преди около две години, когато е на изследователска работа в EXTRO-lab, Катедра по онкология и лъчетерапия на Медицински университет Инсбрук, Австрия.

Другият награден проект е Decarbonizer – на мисия за по-ниски емисии, на докторанта от Технически университет Варна инж. Калин Николов. Той е съосновател на стартъп Техноватори. С екипа разработват система за производство на оксиводород, който ще бъде инсталиран в двигатели с вътрешно горене. До момента компанията е създала няколко оксиводородни клетки, с които се постига намаляване на обема на отработените газове и консумацията на гориво. Декарбонизаторът произвежда оксиводород, който участва в горивния процес и води по по-ефективно изгаряне на горивната смес и съответно до намалени емисии. Нашата основна цел е изграждането и внедряването на такива клетки в корабни двигатели, ефектът от намаляването на емисиите там ще бъде най-осезаем, твърди инж. Николов. Той уточнява, че разработката им постига две от целите на ООН за устойчиво развитие – повишена енергийна ефективност и по-ниско ниво на парникови газове.

Тази година темата на програмата Предприемачи в науката на фондация Карол Знание беше Impact Investing и в конкурса се състезаваха проекти с позитивно въздействие върху обществото или околната среда. 

За първи път тази година парични награди на конкурса връчи и фондация „Лъчезар Цоцорков“, която отличи 5 проекта с по 2000 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *