Да помогнем на наша сънародничка да изследва двойните звезди!

Младата Христина Илиева, студентка по физика в 3-ти курс в Дърамския университет във Великобритания, има нужда от нашата помощ. Необходими да ù средства за обучение в университета “Виланова” (Villanova University) през юни за 6 дни. Целта е да може да използва програма, наречена PHOEBE или физика на затъмнително двойните звезди.

Христина е родена в Бургас, като през гимназиалните си години участва в много олимпиади по астрономия и физика. През 2014 година е част от националния отбор, представящ България на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA).

Може да дарите в PayPal: christina.ilieva@durham.ac.uk или в gofundme.

Двойните звездни системи са изключително често срещани. За някои класове звезди съществуват оценки, че сред наблюдаемите със сегашната ни техника като цивилизация обекти до 80% са двойни и многобройни системи (т.е., са съставени от 2 или повече гравитационно свързани звезди). Учените са се опитвали да разберат напълно физиката на тези системи от страшно много време. Основният начин, по който получаваме информация за такива обекти, е чрез светлината, която получаваме от тях – ако конфигурацията на тези обекти е правилна, земен наблюдател би могъл да наблюдава как едната звезда затъмнява другата. Често наричаме такива обекти “затъмнително-двойни” звезди.

Светлината, която стига до нас, може да се изследва посредством крива на блясъка, от която получаваме информация за конфигурацията на системата, разстоянието ѝ до нас, температурите на компонентите и други параметри.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *