„Даскалоливница” събира учители от цяла България

0

Център за обучение „Цар Симеон Велики” организира първата по рода си Национална годишна онлайн конференция „Даскалоливница” на 25 ноември (четвъртък). Темата на събитието е „Между традицията и новаторството”, провежда се изцяло онлайн и е абсолютно безплатно за всички участници.

Името на събитието е свързано с първото модерно класно училище в България, отворено в гр. Елена през 1844 г. от възрожденеца Иван Момчилов. Поетът П. Р. Славейков, който бил един от възпитаниците на училището, му дал романтичното име „Даскалоливница” – място, където се „отливат” даскали.

Конференцията е посветена, както на традиционните, така и на иновативните педагогически практики, свързани с повишаването на интереса към образователния процес на учениците. По време на събитието ще се обърне сериозно внимание и на важността на предмети като гражданско образование, родолюбие, както и на интегрирането на иновативни практики в обучителния процес. Ще се разгледат и различните аспекти във взаимодействието учител-родител-ученик в традиционните и дистанционни форми на общуване. Всички участници в онлайн конференцията ще имат възможност да обменят опит в прилагането на принципите, идеите и методите на образователния процес в своята работа.

По време на националната конференция официално ще бъде представено и учебното помагало по история и цивилизации „Моята България” (8-12 клас), създадено по инициатива на Фондация Българска Памет и Издателска група „Просвета”. Част от лекторския екип на конференцията са едни от най-изявените български историци и автори на двете части на „Моята България” – проф. дин Лизбет Любенова, проф. д-р Пламен Павлов и проф.д-р Пламен Митев.

Втората част от конференцията ще бъде посветена на споделянето на добър педагогически опит и новаторски практики в обучението. Свой пример ще дадат д-р Николай Данев, преподавател във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев” и хоноруван преподавател в НБУ; Весела Михайлова, автор и водещ на видео уроци в електронната платформа е-Просвета; Сабрина Трад, учител в международно училище в Швеция и др.

В третата част участниците ще могат да се включат в иновативни практически работилници – „Между традицията и новаторството” и „Коучинг в образованието”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *