Данни от пилотно проучване говорят за нивото на финансова грамотност на учениците у нас

0

pic53Джуниър Ачийвмънт (JA) България проведе пилотно проучване за нивото на финансова грамотност сред 1 251 ученици от трите етапа на училищното образование.

Анализът на предварителните въпросници извежда на преден план добрата новина, че 95% от учениците в начален етап показват знания как правилно да разпределят джобните си пари седмично. Интересно е, че в прогимназиален етап този процент спада до 86%.  

75% от учениците в прогимназиален етап не разпознават правилно източниците на доход, 25% от тях дори определят кредита като доход, а 25% смятат, че няма разлика между кредитна и дебитна карта.

Над 15% от учениците в прогимназиален  етап и 10% от гимназиален не разбират и разменят ангажиментите на застраховател и клиент.

Това са малка част от въпросите, които ще бъдат включени в същинското проучване. Целта на пилотното проучване, проведено през май-юни 2016 г. от екипа на JA България, беше да се конкретизират въпросниците и да се получи първоначална обратна връзка от участниците. На 19 септември, с началото на новата учебна година, започва и представителното проучване за финансовата грамотност на българските ученици. Представителната извадка включва 200 училища от цялата страна, определени на принципа на случайния подбор. Участие ще вземат близо 10 000 ученици от трите етапа на училищното образование.

Цялостното изследване се провежда по методологията и с участие на експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и включва няколко етапа, сред които фокус групи с учители, пилотно и представително проучване сред ученици. Тези дейности са част от проекта „FIQ“ на Джуниър Ачийвмънт България, в който партньори са и Министерството на образованието и науката, NN България, Mastercard и УниКредит Булбанк.  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *