Дават стипендии за академични постижения на студенти от ромски произход

ref_1Програмата РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP) предоставя чрез отворен конкурс стипендии за академични постижения на студенти от ромски произход, които са граждани на Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Турция, Черна гора, Чехия, Унгария или Хърватска.

Кандидатите за стипендия трябва да се обучават в програми за степен бакалавър, магистър или доктор в утвърдени висши училища, акредитирани от съответната държава, на която студентът е гражданин или където пребивава постоянно. Стипендията по Програма РМУСП възлиза на 80 евро за един академичен месец в рамките на една академична година. Тя е предвидена да се изразходва за закупуване на учебници, такси за изпити и отчасти за ежедневни разходи.

Ако бюджетът на програмата позволява, стипендията РМУСП може да покрие частично или изцяло таксата за обучение, като максималният размер на отпуснатата сума за покриване на таксата за обучение не може да надвишава 1,200 Евро за една академична година. Кандидат може да кандидатства едновременно и за други стипендиантски програми на РОФ ако отговаря на критериите на съответните схеми. Крайният срок за кандидатстване е 26 май 2014 г.

Повече информация е достъпна ТУК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *