Готови STEM уроци по програмата Skills for Innovation развиват уменията на учениците в над десет български училища

21 готови STEM ресурси вече развиват технологичните умения на учениците в десет училища от цялата страна в рамките на програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation). Теми като „Математика на пандемиите“, „Изграждане на устойчива градска среда“, „Здравословно хранене за всички“ и „Пластмасата е навсякъде“ разискват учениците чрез проекти и създаване на финални продукти и решения на обществено значими проблеми.

Проектно базираните уроци са разработени от международни експерти, преведени на български език и адаптирани към българската образователна система и изискванията на Министерството на образованието (МОН) с помощта на експерти от Център за творческо обучение (ЦТО). Готовите уроци се осъществяват в пакет от обучения за училищния екип и подходящи устройства за овладяване на софтуери за 3D моделиране, програмиране и други.

Програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation)

е създадена от световния лидер в технологиите Intel в отговор на технологичната революция през последните години, както и влиянието, което тя оказва върху образованието и професиите на бъдещето. Уроците на английски език са 70, а екипът на Intel ги прави широкодостъпни и се стреми да подпомага финансово и чрез партньорства учителите, които са мотивирани да осъществят образователната трансформация.

Skills for Innovation набира все по-голяма популярност в България и към нея проявяват интерес все повече български училища. Включвайки се в програмата, учебните заведения получават над 140 часа интердисциплинарно учебно съдържание, готово за интегриране в дисциплините по природни, хуманитарни науки и езици във всички образователни етапи. Всеки училищен екип, включил се в програмата, получава практически насочена подготовка за проектно базирано обучение, дигитални умения и прилагането на уроците в българската образователна среда. Неизменна част остават преносимите компютри със силни процесори, изпълняващи по-сложните технически задачи, изискващи специализирани софтуери.

Предимствата

Едно от предимствата на този тип практически уроци е, че са създадени на интердисциплинарна основа и могат да бъдат използвани по различни учебни предмети. Това ги прави едновременно всеобхватни и подстрекаващи учителите към повече екипна работа. След съответната адаптация, готовите уроци или елементи от тях могат да се прилагат и по много предмети и на тяхна основа да се градят и нови уроци. В адаптацията на всеки готов ресурс има от един до три учебни предмета и етап, с които е най-съвместим, и други, с които има допирни точки.

Други помощни материали за учителя са: материали и насоки за учителя; материали и работни файлове за учениците; форма за оценка и/или обратна връзка; готова презентация и адаптация по учебна програма.

Какво е мнението на учителите за програмата

Учителите, които вече имат опит с програмата „Умения за иновации“ посочват, че чрез интердисциплинарния подход учениците виждат връзката и смисъла от конкретните знания, което ще повиши тяхната мотивация и желание за учене.

„Подбрани са теми и практически мисии, които са атрактивни за учениците, което ще ги мотивира да вложат цялата си енергия и внимание в уроците, да актуализират компетентностите, придобити в курса на обучение по различните учебни предмети, и да ги надградят. Шестте изследвани урока са напълно подходящи за провеждане съобразно учебната програма по поне един учебен предмет. Широки са възможностите за адаптация и осъществяване на междупредметни връзки с останалите учебни предмети.“ – посочва Калина Даскалова, начален учител в ОУ „Васил Петлешков”, гр. Пловдив.

„Skills for Innovation представя онзи пример, който е необходим на образователната ни система и на учителите в България за това как да развиваме онези умения у учениците, които ще са им необходими в реалната битка в живота за успешна реализация на попрището, което ще изберат.“ – допълва Елена Вързилова, преподавател по български език и литература в Езикова гимназия „Иван Вазов”, гр. Пловдив.

Теми, които изучават учениците

Уроците на „Умения за иновации“ включват знания и умения по математика, компютърно моделиране, технологии, предприемачество, природни науки, езици и други.

За началния етап на обучение например са разработени уроци, посветени на изграждането на устойчива градска среда, отглеждането на растения. правенето на роботи, програмиране, орбитални симулации и др.

Учениците в прогимназиален етап имат възможност да обогатят знанията си по темите: замърсяване на водите, поглед към дивата природа, разследване на горски пожари, история на демокрацията, 3D ремонт и разговори с роботи.

За обучаващите се в гимназиален етап са предназначени уроците: здравословно хранене за всички, математика на пандемиите, пластмасата е навсякъде, фалшиви новини, езикът на популизма, микроконтролер робот, 3D Симулация на огън, как да разпознаем кибертормоза, ролеви игри с изкуствен интелект.

Център за творческо обучение (ЦТО)

е организацията, която си партнира с Intel и осъществява програмата в България. Преводът и адаптацията на уроците, обучителната програма за учители и осигуряването на достъп до най-новите технологии са сред дейностите, с които Центърът развива „Умения за иновации“ в България. Екипът на Център за творческо обучение има над 10 години опит в образователната среда и предоставя на училищата рамка за трансформация. Той подпомага екипите във всяка стъпка от внедряването на методика, технологии и квалификацията на учителите чрез обучения, ресурси, уебинари, събития и много други дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *