Готова е т. нар. „дигитална раница“ – вече е структурирано по отделни теми учебно съдържание за всички класове. Това каза в интервю за предаването „Тази неделя“ министърът на образованието и науката Галин Цоков. Това е специалнa платформа на Министерството на образованието и науката, която  учителите и децата могат безплатно да използват на адрес https://edu.mon.bg/. Достъпът до нея се осъществява чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

„В платформата ще бъдат достъпни и учебниците, които са избрани по съответния предмет от учителите“, обясни проф. Цоков. По думите му тя дава възможност и за създаване на съдържание и уроци. „Целта е обучението да бъде много по-интерактивно“, каза още той.

Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители:

  • Електронен дневник – оценки, отзиви, отсъствия;
  • Даване на домашни задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок; получаване на рецензии;
  • Статистики относно изпълнението на домашните и индивидуалния образователен прогрес;
  • Голяма база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видеа, 3D модели и анимации);
  • Създаване на учебно съдържание – динамични ресурси, тетрадки за упражнение, инструменти, видеоклипове, споделяне на устройства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *