В Технически университет – София започва записването за бакалавърските специалности след втория етап на класирането

0

Резултатите от втория етап на класирането за прием в бакалавърските специалности на Техническия университет – София за академичната 2023/2024 година са обявени на сайта на университета и от 13-ти юли 2023 г. започна записването.

Тази година всичките специалности в Техническия университет – София имат своите попълнения, интересът към предлаганите модерни професии е изключително висок и има преизпълнение на приема. Големият брой кандидати е ярко доказателство за авторитета и привлекателността на водещото техническо висше училище в страната и региона.

Класираните кандидат-студенти се записват окончателно в съответната специалност. Записването става с диплома-оригинал за средно образование и нейно копие, 4 снимки и лична карта, като преди това трябва да се заплати държавната такса за обучение за зимния семестър.

Срокът за записване е от 13.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително) всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. в съответния факултет.

От 13-ти юли до 15-ти септември 2023 г. в Учебен отдел могат да се подадат документи и за ограничен брой места по бакалавърските специалности в Технически университет – София. За тези места могат да кандидатсват некласираните след първия и втория етап на класирането, незаписалите се след първия и втория етап на класирането, както и и тези, които не са кандидатствали в ТУ-София или са получили по-късно своята диплома за средно образование.

Подробна информация за кандидатстването и приема в Технически университет – София може да се намери на неговата интернет страница на адрес: priem.tu-sofia.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *