В Техническия университет – София се проведе редовният кандидатстудентски изпит по математика за прием в бакалавърските специалности

0

На 15.06.2024 г. от 9.00 часа в Техническия университет – София и неговите филиали в Пловдив и Сливен се проведе редовният кандидатстудентски изпит по математика за прием в бакалавърските специалности за академичната 2024/2025 година.

Кандидат-студентите от София Евелина Костадинова и Петър Димитров изтеглиха вариант 1 от подготвените задачи за изпита.

„Най-правилният избор е вашия, като избрахте Техническия университет – София за свой бъдещ университет. Ние сме водещо висше училище в България и региона, което обучава хиляди студенти в най-перспективните и модерни инженерни специалности. Университетът дава знания и професии, които са конкурентоспособни в цял свят. Пожелавам ви много успехи и на добър час!“- каза в началото на изпита проф. д-р инж. Георги Венков, заместник-ректор учебна дейност, акредитация и академичен състав.

С този изпит приключват редовните кандидатстудентски изпити, а резултатите от него ще бъдат обявени на сайта на университета и всеки кандидат-студент ще може да си види оценката в раздел „Персонална информация“ на „Прием 2024“.

От 20-ти юни до 5-ти юли 2024 г. ще се приемат документите за кандидатстване, на 6-ти юли 2024 г. ще бъдат обявени резултатите след първия етап от класирането, а от 8-ми юли 2024 г. започва записването по специалности в съответните факултети.

Тази година ТУ – София отчита значителен ръст на кандидатите в сравнение с предходните години, което доказва привлекателността на предлаганите специалности и високия имидж на университета. За академичната 2024/2025 година кандидат-студентите могат да избират между повече от 70 специалности, две от които са нови – „Интелигентни системи в индустрията, града и дома (на английски език)“ и „Аерокосмическо инженерство(на английски език)“.

Подробна информация за кандидатстването и приема в Техническия университет – София може да се намери на неговата интернет страница priem.tu-sofia.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *