В Техническия университет – София се откри форумът „Sofia week“ на Европейския технологичен университет EUt+

0

На 17.01.2023 г. се откри форумът „Sofia week“ на Европейския технологичен университет (EUt+). Над 80 участници от осемте европейски университета – партньори в EUt+ се срещнаха в зала “Проф. Цветан Лазаров“ на Националния център по мехатроника и чисти технологии.

На официалната церемония ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов  подчерта, че повечето представители на Европейския технологичен университет EUt+ са за първи път в София и пожела успешна и ползотворна работа на участниците, като определи важната роля на  проекта EUt+ за развитието на технологиите, науката и инженерното образование в Европейския съюз. Проф. Кралов изтъкна, че срещата е важна, защото в София ще бъдат подписани важни документи за бъдещата работа на проекта.

Техническият университет – София е един от осемте учредители на Европейския технологичен университет EUt+, един нов тип институция на конфедеративна основа, създадена с визията „Мисли първо за човека“, изцяло ориентирана към човека и подхода към съвременните технологии. В изпълнение на една от водещите инициативи на ЕС за изграждане на европейско образователно пространство, Европейският технологичен университет EUt+ насърчава европейските ценности, идентичност и най-вече революцията в качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование. Неговата основната мисия е да съдейства за добруването на обществото, а неговите студенти да станат технологично грамотни професионалисти и отговорни европейски граждани. Развитието на Европейска визия за технологиите, която има съществено значение за развитието на Европейския проект, трябва да стане реалност за студентите и персонала на  EUt+.

Както е известно, осемте партньори на консорциума EUt+ са:

 • Технически университет – София, България;
 • Кипърски технологичен университет,  в Кипър;
 • Технологичен университет Троа, Франция;
 • Висше училище Дармщат – Университет за приложни науки, Германия;
 • Технологичен университет Дъблин, Ирландия;
 • Технически университет Рига, Латвия;
 • Технически университет Клуж-Напока, Румъния;
 • Политехнически университет Картахена, Испания.

Ключовите дейности и резултати на EUt+ са:

 • европейски бакалавърски степени и европейски дуални програми, чрез насърчаване на структурирана мобилност;
 • европейски магистърски степени по инженерни науки, чрез насърчаване на  структурирана мобилност;
 • обща европейска лаборатория (ECT+ Lab) по проблемите на технологиите, тяхното естество и функция в обществото, връзките с изкуствата, хуманитарните и социалните науки;
 • фондация EUt+, която да подпомага набирането на средства на общо и проектно ниво;
 • владеене на поне един европейски език в бакалавърската степен и на поне два в магистърската степен;

Университетите-партньори се преобразяват чрез:

 • пътна карта за пълна интеграция – от съюз, през конфедерация във федерация;
 • внедряване на общи управленски и координационни структури на всички нива на университетските дейности;
 • съвместимо функциониране на информационните системи на партньорските университети;
 • общ бранд, с унифицирани вътрешни и външни комуникационни стратегии;
 • голям набор от общи ключови показатели за ефективност с цел осигуряване на сближаване на всички нива и високо качество на процесите.

В програмата Sofia week на EUt+ са включени срещи между партньорите по работни пакети и са предвидени разнообразни социални събития с цел запознаване с българските бит и култура.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *