В Пловдивския университет бе открит първият в страната Център за професионално обучение в областта на телекомуникациите

Първият в България Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии бе открит днес в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Създаването му е  резултат от  договор между ПУ и Политехниката на Шенджен, който бе подписан днес в Пловдив. Реципрочен център ще заработи догодина в китайския мегаполис.

 

От името на двете образователни институции договорите за сътрудничество подписаха ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов и колегата му от утвърдения китайски университет – проф. Синдон ДЖИА.

 

„Ние знаем каква добавена стойност дава международното сътрудничество на устойчивото развитие на висшето образование. Затова Пловдивският университет участва в това учредяване, което се надяваме да засили международното измерение и на двата университета и да допринесе за цялостния им напредък. Нашите различия са силната ни страна! Можем да научим много едни от други и взаимно да почерпим от опита си, практиката и ресурсите си“, каза проф. д-р Запрян Козлуджов.

 

Той обясни, че двете висши училища ще обменят добри практики и информация за най-новите изследователски достижения, ще организират лекции, лабораторни курсове, ще разменят предприемачески и културни визити. Професионалните образователни центрове ще насърчават студентския и преподавателския обмен с цел да се проучат двете образователни системи, за да се придобие по-цялостна представа за партньорската институция и да се „внедрят“ нейните постижения.

 

„Пловдив и Шенджен са побратимени градове, така че сътрудничеството между двете висши училища ще затвърди приятелството между двата града и двете държави“, каза проф. Синдон ДЖИА. Според него, със съвместни усилия и с подкрепата от страна на обществото, центровете ще изиграят ключова роля за засилване на партньорските отношения, за разпространение на културата, за обучаването на таланти и за поддържането на добрите българо-китайски отношения.

 

„Със създаването на центъра ние разширяваме полето на  международния си обмен и сътрудничество. ПУ „Паисий Хилендарски“ е един от основните ни  партньори в Европа, каза още проф. Синдон ДЖИА. „През 2016 г. изпратихме в Пловдивския университет 10 преподаватели и студенти на кратка програма за културен обмен – под формата на лятно училище. Тази инициатива генерира значителни постижения и засили комуникацията между студентите от двете държави“, каза още проф. Синдон ДЖИА.

 

Официално за представители на професионалните образователни центрове в двата университета са назначени проф. д-р Невена Милева, зам.-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“, и проф. Джиджън ДЖАО, директор на международния офис на Политехниката на Шенджен.

 

Създаването на Центъра за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии в ПУ дава реален шанс за практика на студентите от 4-и курс на бакалавърската програма „Телекомуникационни и информационни системи“ във Физико-технологичния факултет, обясни проф. д-р Невена Милева, която е инициатор и основен двигател на проекта. Тя допълни, че вече има потвърждение и за лектори от най-големият производител на телекомуникационно оборудване в света – Huawei, които ще преподават на четвъртокурсниците дисциплината „Мобилни системи“. Компанията работи в тясно сътрудничество с Политехниката в Шенджен.

 

Обсъжда се и четиригодишно обучение на китайски студенти в бакалавърските програми на Пловдивския университет, каза още проф. Милева.

 

Сътрудничеството между университетите се осъществява със съдействието на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *