В МОН постъпиха 154 предложения за иновации в образованието

154 нови предложения за иновации в 153 училища за учебната 2018/2019 година постъпиха в МОН. Те са от 68 общини и 70 населени места. Най-голям е броят на подадените училищни проекти от област Пловдив /24/, Бургас /19/ и София-град /16/. До 15 април 2018 г. Комисията за иновативните училища ще оцени всички постъпили училищни проекти.

Най-висок е процентът на предлаганите иновации, свързани с нови методи на преподаване, както и тези, касаещи организацията и/или съдържанието на обучението в училище. Голяма част от одобрените миналата година иновативни училища имат възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес и иновативната дейност през следващата учебна година и могат да включват различни ученици или випуски, както и нова, различна иновация от вече одобрените програми.

Най-често срещаните иновативни проекти от началните училища имат възпитателен характер. Свързани са с екологични училищни инициативи, с дейности, развиващи креативните умения чрез изкуства и се стремят към повишаване интереса за четене сред малките ученици.

В проектите, подадени от средните и основни училища, иновацията се изразява в новаторски методи за обучение в различни учебни предмети. Сугестопедичните методи на преподаване и учене също са предпочитани сред основните и средни училища.

Профилираните гимназия се стремят към повишаване уменията на преподавателите по чужди езици, както и към методите на преподаване и организацията на учебните часове. Бинарните уроци и интердисциплинарното проектно-базирано обучение са често срещани в проектите от профилираните гимназия.

Сред професионалните гимназии фокусът е насочен към ранното кариерно ориентиране и добиване на приложим професионален опит. Споделянето на опит и знания сред учениците от различни класове също е често срещано.

Иновациите, които включват повишаване на компютърната грамотност, подобряване на материалната база /осигуряване на компютърни зали, дидактическо оборудване/, активно и интензивно IT обучение на учениците от основните училища и гимназиите, се срещат сред голяма част от подадените проекти от всички видове училища.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *