Вълчев: Ще осигурим допълнително обучение по български език в детските градини

Министерството на образованието и науката (МОН) работи за осигуряване на допълнителни средства за обучение по български език на децата в детските градини. Това ще спомогне за намаляване на дефицитите, натрупани преди първи клас, и отпадането от образователната система. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с директори и учители от област Бургас. Една от възможностите за осигуряване на средствата е по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. МОН ще отпусне и 35 млн. лв. от държавния бюджет за 2018г. за детски градини и училища с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, като те също ще могат да се ползват за допълнителните уроци.

По думите на министъра детските градини са изключително важни и усилията за приобщаване на децата трябва да са най-големи именно в тях. “Най-голяма обществена възвъщаемост има в системата на предучилищното образование. Там, където се работи индивидуално, допълнително и се оказва необходимата подкрепа, се постигат добри резултати с децата. Те по-малко отпадат и нямат проблеми с по-нататъшното си образование”, заяви Вълчев.

Той посочи, че една от най-важните задачи е да се продължат дейностите  по механизма за приобщаване на децата и учениците в системата, като  се запазят и надградят резултатите. “Ще запазим структурата на екипите, като техните райони ще се обвържат с районите на училищата”, каза Красимир Вълчев. Той допълни, че има деца, които са били в детска градина или училище за година, но през следващата са отпаднали. Усилията на екипите по обхват ще бъдат насочени най-вече към тях. Механизмът ще бъде надграден с разговори с Регионалните здравни инспекции (РЗИ). Идеята е директорите на детски градини и училища да могат да сигнализират при съмнения за фалшиви извинителни бележки, а от РЗИ да правят проверка. Така ще се гарантира редовното посещаване на детска градина и училища.

На срещата днес педагозите поставиха въпроси за намаляване на административната тежест. Министър Вълчев акцентира на усилията на  министерството за промяна на нормативната уредба, за да се намали бумащината и да могат учителите да се концентрират върху основната си работа.

На въпрос за връщане на доверието в преподавателите министърът отговори, че, задача пред министерството и цялото общество е да издигне авторитета им до най-високото равнище. “Камерите в класните стаи няма да ни помогнат. Учителите са най-важни за всички обществени системи, защото са отговорни за създаването на качествени кадри”, добави Вълчев. Той беше категоричен, че в цялата страна ще са необходими добри и мотивирани преподаватели. “Ще изпълним поетия ангажимент за двойно по-високи заплати. Следващите увеличения ще бъдат по-скоро общи, но ще разработим механизъм за диференциране спрямо постигнатите резултати”, подчерта министър Красимир Вълчев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *