Вълчев се срещна с екипите по обхват и приобщаване в Сливен

0

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се срещна в Сливен с част от екипите по обхват и приобщаване по междуинституционалния механизъм. В областта има около 9000 деца и ученици, които са отпаднали или никога не са посещавали училище. Заедно с експертите от различни институции в Сливен  по адреси ще посещават и медиатори от съответните общности.

Според министъра работата на екипите е предимно да убеждават родителите да записват децата си в училище, но тя няма да е лесна. “Имаме три основни цели с механизма – да обхванем учениците, да повишим образователните им резултати и да намалим броя на преждевременно напусналите образователната система. Затова разчитаме на учителите да бъдат двигател на тези процеси”, обясни Вълчев.

С промените в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи учителите и директорите ще получат право да предлагат помощи в натура в зависимост от нуждите на децата. В същото време членовете на екипите по обхват изразиха мнение, че ще е необходимо от Агенцията за социално подпомагане да контролират използването на помощта.

По време на посещението си министър Красимир Вълчев заедно с кмета на града Стефан Радев, народния представител Галя Захариева и началника на регионалното управление на образованието Бисерка Михалева посетиха ДГ “Зорница”, ОУ “Братя Миладинови” и ОУ “Юрий Гагарин”. Преподавателите споделиха, че освен с децата и учениците по междуинституционалния механизъм трябва да се работи и с родителите за утвърждаване на образованието като ценност в семействата, както и за изграждане на повече толерантност към децата билингви и тези с обучителни трудности. Министър Вълчев увери, че за такива и ученици ще се осигурява допълнително обучение по български език. “Основната работа с децата билингви трябва да е в предучилищна възраст – на 5 и на 6г., преди да са натрупали пропуски. Много по-труден ще е процесът, ако дете се върне за пръв път в България на осем години и майчиният му език не е български. Тогава ще трябват допълнителни занимания през ваканциите и консултации”, добави той.

Кметът на Сливен подкрепи думите на Красимир Вълчев и заяви, че маханизмът ще е основна задача пред институциите в областта. Ще се търси ефективност, като по-голям брой деца трябва да бъдат приобщени към образователната система, подчерта Стефан Радев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *