Вълчев: Доброто образование зависи от доверието между родители и учители

0

Доверието е в основата на съвременното образование, доверието между родител и учител, между семейството и училището. Посланието ни към родителите е „Да вярваме на учителите“.  С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри днес конференцията на тема „Партньорство училище – родители“, на която бяха обсъдени добри практики и механизми за подобряване на взаимодействието между двете страни. В събитието взеха участие заместник-министрите на образованието и науката Таня Михайлова и Деница Сачева.

„Като родител знам, че без доверие в учителите няма да има добро образование и няма да успеем да възпитаме децата ни. Дори и да сме по-знаещи и по-критични, отколкото преди, ние не трябва да забравяме, че сме съюзници, че имаме обща мисия, че учителите са професионални педагози и понякога може да знаят по-добре от нас кое е добро за децата ни“, посочи министърът. Неговото послание към учителите е да не пестят усилия да взаимодействат с родителите. Да им обясняват и да ги информират какво правят, да ги убеждават в професионалната си работа, да се вслушват в упреците им, да ги привлекат като съюзници. Той посочи, че родителите не винаги знаят колко усилия полагат и колко търпение проявяват учителите. „Заедно трябва да се справим с агресията. Заедно трябва да направим така, че да си говорим повече. Да докажем, че образователните институции са отворени за взаимодействие, реактивни са и имат вътрешни механизми да реагират на непрофесионално поведение“, апелира министър Вълчев.

“Когато говорим за партньорство родители-учители, трябва да търсим мястото и на ученика”, посочи заместник-министър Таня Михайлова. “Училищната общност е система с определени елементи, въпросът е как управляваме тази система”, заяви тя.

В приветствието си към участниците в конференцията председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева анализира причините за разминаването между учители и родители. Според нея проблем е, че учителите са голямото приемно семейство на своите ученици, чиито родители са в чужбина. „В основата на всичко стои доверието, което трябва да изградим. Радвам се, че медиите ще помогнат в тази посока – отношението към учителя, към институцията училище е много важно“, посочи тя.

„Темата за образованието е свързана с развитието – това е разговор за бъдещето“, подчерта социалният антрополог Харалан Александров. Проф. Нели Бояджиева от СУ „Кв. Климент Охридски“ посочи, че през последните десетилетия има промяна в очакванията какво може да даде училището. „Децата на 21 век са по-динамични, по-критични и по-директни да отстояват желанията си, самоконтролът е по-труден. Семейството на 21 век пренарежда ценности, родителите са все по-тревожни и неподготвени да изпълняват своята възпитателна роля“, каза проф. Бояджиева. Затова и ролята на учителите сега става все по-важна.

“Родителите са разнородна група. Някои имат ресурс и подкрепят децата си, други не могат да им дадат това, но общото между всички е, че имат едни и същи нужди. Те искат сигурност за децата си в училище и когато не знаят какво се случва там, започват да търсят собствени решения”. Това заяви по време на дискусията Цвета Брестничка, председател на асоциация „Родители“. Според нея е необходимо да се информират родителите за това, което се случва с децата им. По този начин ще спадне напрежението в отношенията. “Когато се водят в училище разговори за развитието на детето и неговите проблеми, родителите се учат и от другите родители и това изгражда доверието”, посочи Брестничка и допълни, че връзката между самите родители много помага за изграждане на доверие към училището.

В рамките на форума бяха представени добрите практики за взаимодействие между училище, родители и ученици, така че да се постигне максимално партньорство за създаване на по-добра образователна среда. Министерството на образованието и науката вече е предприело мерки в тази посока.  Всички училища трябва да разработят политики за активно участие на родителите в дейности, които да ги ангажират постоянно с живота на  училището. На форума бе посочено, че ключов момент е привличането на родителите като партньор в процесите на превенция и справянето с агресията и училищния тормоз. Предвижда се да се разработи цялостна политика за работа с родителите, да се въведе постоянна квалификация на учителите за работа с родители. Ще бъдат проучени форми за сътрудничество между висшите училища, които подготвят педагогическите специалисти, и НПО с опит в обученията на учители в сферата на подобряване на комуникацията с родителите.

От следващата година във всяко училище с над 400 ученици ще има възможност да бъдат назначени психолози.

Работи се по създаването на web-базирано пространство към сайта на МОН за приобщаващото образование. То ще бъде не само в помощ на педагогическите специалисти, но ще има и рубрика, където всеки родител ще може да зададе своите въпроси и да получи компетентен отговор. Там ще могат да бъдат отправяни  предложения и идеи за подобряване на партньорството между учители и родители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *