Въвеждат дуалната система на обучение в професионалните гимназии

0

001Депутатите въведоха обучението чрез работа в системата на професионално образование. Това стана с приемане на второ четене на текстове от промени в Закона за професионалното образование и обучение.

Обучението чрез работа (дуално обучение) е форма на партньорство между професионално училище, гимназия, колеж или център за професионално обучение, и един или няколко работодатели, която включва практическо обучение в работна среда и обучение.

Предложенията за въвеждане на дуална система на образование в гимназиите е проект, които се обсъжда от години в страната ни. Идеята е да се осъществи по-тясна връзка между училището и работодателите, която да позволи на учениците да придобият умения, които ще им помогнат да си намерят работа след като завършат.

В професионалните гимназии и професионалните училища обучението чрез работа се организира в XI и XII клас за ученици, които са навършили 16 години. Професионални знания, умения и компетентности могат да се придобият и чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *