ВУЗФ ще си партнира с Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия

1

Официалното подписване на Мемордандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще се състои на 25 март.

Целта на съвместното сътрудничество е да се задълбочи съвместната експерта работа между агенцията и бизнес университета, да се насърчи предприемачеството и да се работи върху изследване и подобряване на дейностите на малките и средни предприятия в страната.

Меморандумът ще даде възможност на студентите на ВУЗФ да се включват в изготвянето на проекти, изследвания и стажове на Агенцията, като и да задълбочат познанията си в сферата на предприемачеството, финансовия контрол при мониторинг на проекти и др. В същото време сътрудничеството ще даде достъп на ИАНМСП до богатия научен ресурс на VUZF Lab при разработването и реализирането на съвместни проекти за подкрепа на предприемачеството, повишаване на качеството при разработка на концепции и анализи, както и при прилагането на мерки и инструменти за развитие на експортния потенциал на малките и средни предприятия. Повече информация ще бъде съобщена по време на подписването на Меморандума.

Президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов и изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков ще подпишат съвместното споразумение – на 25 март, от 12 часа, в заседателната зала на университета.

1 thought on “ВУЗФ ще си партнира с Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия

  1. Чудесна новина! Редно е учебните заведение да работят съвместно с българския бизнес. От такова сътрудничество печелят и двете страни, така и учениците и студентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *