ВУЗФ ще представи нова магистърска програма

12344На 1 октомври т.г., от 17.30 ч. в изложбения център на Съюза на българските художници на ул. “Шипка” № 6, ет. 2, Висшето училище по застраховане и финанси(ВУЗФ) ще представи официално единствената по рода си магистърска програма в България „Застрахователен, инвестиционен и аукционен бизнес с културни ценности“.
На събитието са поканени да присъстват експерти от Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, специалисти в областта на оценката, одита, застраховането и търговията с културни ценности, представители на арт средите, академичната общност, музейни дейци и др.
Официалното представяне на магистърската програма ще бъде направено от нейните създатели проф. д.ик.н. Евгений Сачев, ръководител на магистърската програма, професор по културно наследство и национална сигурност, д. ист. н. Валентина Григорова-Генчева, водещ експерт по автентификация, идентификация и оценка на културни ценности, създател и директор на дирекция „Злато и нумизматика” в Първа инвестиционна банка и от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.
Необходимостта от създаването на новата магистърска програма е свързана със зараждането на аукционния бизнес в България и липсата на достатъчно подготвени специалисти в тази област. Студентите в тази магистратура ще получат възможност да бъдат сред първите оценители, застрахователи и одитори на съкровищата на България. Ще участват  в изграждането на аукционния бизнес в страната, ще имат привилегията да допринесат за опазването и съхраняването на колекции и уникати с културно-историческа стойност. И не на последно място – ще бъдат едни от малкото български експерти в глобалните усилия за предотвратяване на незаконната търговия и трафика на културни ценности.

Повече подробности за магистърската програма можете да откриете на http://artinsurance.vuzf.bg/

——————————————————————————————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *