ВУЗФ подписа споразумение за сътрудничество с Университета на Централен Ланкашир UClan

Висшето училище по застраховане финанси (ВУЗФ) подписа споразумение за сътрудничество с представителството на водещия британски университет „Университетът на Централен Ланкашир“ в Кипър – UClan Cyprus. ВУЗФ ще бъде местен партньор на UCLan Кипър за реализирането на MBA програмата им, която ще се предлага в дистанционна форма на обучение.

Споразумението ще се прилага в областта на обмяната на академичен опит в управлението на бизнеса, финансите, банкирането, иновациите и предприемачеството. Студентите на ВУЗФ и всеки, който желае да придобие MBA степен, ще има възможност да учи в дистанционната MBA програма на филиала на университета UCLan в Кипър и да се обучава от всяка точка на света. Завършилите програмата ще получат двойна диплома, издадена от UClan Кипър и UClan UK.

След получаване на MBA степен, студентите ще придобият задълбочени познания за бизнес мениджмънта, както и аналитично и стратегическо мислене, което е необходимо на един успешен ръководител или мениджър. Програмата е насочена към работещи професионалисти, които търсят подходяща за повишаване на квалификацията и мениджърските им компетентности магистърска програма. Тя цели да разшири обхвата на кариерата, перспективите и възможностите за работа на студентите, записали се в нея. Подаването на документите за MBA програмата ще се осъществява в UClan Кипър.

Подписаното споразумение между двата университета предвижда и стартирането на съвместна магистърска програма по бизнес мениджмънт, която ще предостави възможност на студентите на ВУЗФ да следват едновременно и в двата университета и да получат две дипломи – по бизнес мениджмънт от ВУЗФ, и МBA – от UClan Кипър.

Двата университета ще могат да разработват и други съвместни магистърски програми – по предприемачество и иновации и др., в които студентите също ще получават двойна диплома.

Една от основните цели на обучението по съвместните програми е да развива бъдещи бизнес лидери и международни предприемачи с умения и бизнес нюх за успех в съвременната глобална икономика.

Всяка година ВУЗФ актуализира и предлага нови и актуални програми и възможности на своите студенти, които ги правят желани кадри от бизнеса в България и Европа.

Партньорството между ВУЗФ и UCLan е част от тази стратегия на университета. Благодарение на него студентите ще имат достъп до още по-голяма и уникална палитра от знания и практически опит, споделен от водещи международни лектори чрез съвременни образователни методи.

Партньорството на ВУЗФ с UCLan Кипър е поредната важна стъпка в развитието на нашия университет и в разширяването на нашата международна университетска мрежа, която дава редица предимства и възможности за студентите и преподавателите ни. Очаквам то да се развие и в съвместни научноизследователски проекти и публикационна дейност, така че двата университета да обменят най-новите и актуални изследвания и разработки в областта на икономиката, практически опит и нетуъркинг, заяви ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *