Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика организират Третата национална ученическа конференция на тема „Икономически и социални ефекти от кризите на 21 век“, която ще се проведе в хибриден формат на 24 февруари 2023 г. във ВУЗФ, зала 501 и в платформата Google Meet. Събитието е под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и доктор хонорис кауза на ВУЗФ.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната да изложат своята позиция и идеи за отражението на съвременните кризи върху икономиката и обществото като цяло, както и последствията от тях в национален и глобален мащаб. Темата е широкообхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него.

В конференцията могат да участват ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в България, независимо от профила им.

Те ще трябва да разработят доклад в обем 5-8 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище на най-добре представилите се ученици в конференцията. Голямата награда за най-талантливия ученик представлява една стипендия от 100% от таксата за обучение за първата година, за второто място е предвидена една стипендия от 50%, а за третото една стипендия от 20% от таксата за обучение за първата година.

Селекцията на учениците, които ще бъдат отличени със стипендии, ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище. Основните критерии за оценяване са:

Оригиналност и атрактивност при представянето

Яснота и логичност на изложението

Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания

Стилово и техническо оформление

– Стил на презентирането

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *