ВУЗФ организира международна конференция за общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване в ЕС

0

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира международна конференция на темаОбщоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) – регламент, ефекти и проблеми“, съвместно с  Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и в партньорство с Investor.bg. Конференцията ще се проведе на 30 май 2018 г. в НДК и в нея ще участват над 140 делегати от България и Европа.

По време на форума ще бъдат разисквани аспектите и пазарните ефекти от въвеждането на единен общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване, който има потенциал да промени пазара на спестяване за пенсия в Европейския съюз и да насочи вниманието на потребителите още повече върху дългосрочното спестяване. Такъв продукт към момента не съществува. През 2017 година Европейската комисия предложи проект на Регламент, с който се формулира основната рамка на регламентирането му. Преди приемането му, обаче, има редица въпросителни, които ще бъдат обсъдени на предстоящия форум. Той ще бъде открит от председателя на  Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване Габриел Бернардино.

Инициативата на ВУЗФ за организиране на конференцията като част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС, е важен етап в развитието на дискусията и анализа по повод въвеждането на такъв продукт в ЕС. Тя ще се проведе и в много важен момент – непосредствено преди Комисията по икономически и парични въпроси към Европейския парламент да излезе с предварително становище по проекта за Регламент, предложен от ЕК, което се очаква да се случи през през месец юни 2018 г.

Конференцията “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) – регламент, ефекти и проблеми“ се осъществява с институционалната подкрепа на заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика Валери Симеонов, на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събрание, Националния осигурителен институт, Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Във форума ще вземат участие и представители на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейската комисия, Европейския парламент, Комисията за финансов надзор, Европейската асоциация на пенсионните дружества, Европейската застрахователна федерация, Европейската асоциация за управление на фондове и активи, Европейската актюерска асоциация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, други специализирани органи и организации, пазарни участници, представители на научните среди, експерти в областта на капиталовите пенсии и капиталовите пазари.

ВУЗФ инициира и провеждане на анкета за проучване нагласите на потенциалните потребители в България за използването на продукт за лично пенсионно осигуряване. Тя е качена на уебсайта на конференцията http://pepp.vuzf.bg и може да се попълва до 11 май. Обобщените данни ще бъдат представени по време на конференцията и публикувани, както на уебсайта на ВУЗФ , така и на уебсайта на конференцията. Резултатите от проучването ще бъдат полезни за българския законодател и за участниците на пазара на този вид услуги.

 

Подробна информация за конференцията може да откриете сайта на събитието: http://pepp.vuzf.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *