ВУЗФ организира кръгла маса на тема “Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата”

0

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab организират кръгла маса на тема “Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата”, която ще се проведе на 31 март 2022 г. от 10.30 часа във ВУЗФ.

Кръглата маса ще бъде открита от доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на ВУЗФ и изпълнителен директор на VUZF Lab. Тя ще протече в два панела в нея ще се включат както ключови експерти и академици, така и ръководителите на водещи български държавни институции и регулаторни органи.

Каква е нужната стратегия за икономическо развитие на държавата, ще бъде темата на фокус в първия панел от кръглата маса, а вторият панел ще бъде посветен на регулаторната функция на държавата.

Как може да се постигне ефективно взаимодействие между бизнеса и държавата, какви са стратегическите приоритети и направления на държавата и докъде следва да се разпростира регулаторната й функция, са сред темите, по които участниците в кръглата маса ще дискутират. Те ще коментират и още как може държавният бюджет да се използва като инструмент при провеждане на стратегическата политика, както и каква трябва да бъде ролята на официалните финансови институции като Българска народна банка, Комисия за финансов надзор и Българска фондовата борса при регулирането на икономическото развитие на държавата.

В дискусията ще вземат участие г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса и преподавател във ВУЗФ, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, д-р Бойко Таков, изп. директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие, Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите, Кристофор Павлов, главен икономист на Уникредит Булбанк, експерти от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на транспорта и съобщенията, водещи представители на държавни институции и регулаторни органи, експерти, представители на академичните и научните среди.

Основен доклад на тема „Разбиране за стратегическо управление и анализ на съществуващите стратегически документи” ще бъде представен от доц. д.ик.н. Красимир Тодоров, преподавател по стратегическо управление във ВУЗФ.

Във форума ще вземат участие и други водещи преподаватели във ВУЗФ – проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ и директор на направление Икономика, VUZF Lab и проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ, които също ще изнесат доклади.

Модератори на дискусията ще бъдат доц. д.ик.н Красимир Тодоров и доц. д-р Маню Моравенов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *