ВУЗФ обявява конкурс за две пълни стипендии за обучение на името на доц. д-р Григорий Вазов

0

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обяви конкурс за две пълни стипендии за обучение в бакалавърска и магистърска програма на университета. Стипендиите са учредени на името на ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, като спечелилите могат да ги получават през целия срок на обучението си във ВУЗФ.

В конкурса за бакалавърска стипендия могат да участват български граждани, завършили гимназия или предходната учебна година във висшето училище със среден успех най-малко отличен 5,50. Те трябва да изпратят заявление за участие в конкурса, копие от дипломата си, мотивационно писмо и две препоръки от свои учители, преподаватели или други сдружения до 30 май 2018 година. Победителят ще бъдe обявен до 14 юни 2018 година.

Кандидатите за магистърска стипендия трябва да са завършили бакалавърската си степен със среден успех не по-малко от много добър 5. Те трябва да изпратят до ВУЗФ комплект документи, който съдържа заявление за участие в конкурса (свободен текст), мотивационно писмо, копие на дипломата за завършено висше образование с приложението и препоръки до 24 септември. Специална комисия, съставена от преподаватели от висшето училище ще оценява мотивационните писма на кандидат-стипендиантите, като одобрените ще бъдат поканени на интервю. Спечелилият магистърска стипендия ще стане ясен на 1 октомври.

Всички документи се изпращат на електронна поща marketing@vuzf.bg или на адрес: гр. София, п.к. 1618, ул. “Гусла” № 1, Висше училище по застраховане и финанси, отдел “Маркетинг”. Кандидатите задължително трябва да посочат трите си имена, училище/организация, телефон и е-mail.

Подробности за условията за кандидастването може да откриете на уебсайта  на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *