ВУЗФ и СБУ организират конференция за повишаване квалификацията на учителите

0

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдикатът на българските учители (СБУ) организират Четвърта национална научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“, която ще се проведе на 21 март 2024 г. от 10:00 часа във ВУЗФ, гр. София, ул. „Гусла“ №1, зала 501.

Форумът се организира под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и доктор хонорис кауза на ВУЗФ.

Конференцията ще бъде открита от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев, председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и г-жа Мариета Георгиева, зам.-министър на образованието и науката.

Целта на форума е да се състои открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание в средното образование през погледа на висшето образование.

Първият панел ще бъде посветен на политиките на МОН за стратегическо развитие на квалификацията и кариерното развитие на учителите, състоянието на квалификацията на учителите, съществуващите проблеми и предлаганите решения. В него основни доклади ще представят г-жа Мариета Георгиева, зам.-министър на образованието и науката и д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ. Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, ще представи възможностите и перспективите за квалификация на учителите през 2024 г.

Във фокуса на втория панел ще бъдат съвременните тенденции в редица изучавани дисциплини и научни направления. Водещи преподаватели от ВУЗФ и експерти ще представят своя опит по различни теми: STREAM в проектно базираното обучение, изкуственият интелект и трансформацията на образованието, дигитализацията на банките – тенденциите и възможностите, публичните политики в образованието и зеления преход в България, емоционалната интелигентност като начин на комуникация в училище, обучението по зелена и кръгова икономика и др.

Основни презентации по време на форума ще изнесат преподавателите във ВУЗФ – проф. д.н. Евгени Евгениев, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, проф. д-р Даниела Илиева, доц. д-р Джеймс Йоловски, доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, гл. ас. д-р Бисер Райнов, както и гл. ас. д-р Яна Пальова, Институт за икономически изследвания, БАН и Маргарита Стоянова, директор на дирекция “Дигитални услуги и център за обслужване на клиенти”, „Инвестбанк“ АД.

В конференцията е предвидена и дискусия, посветена на споделяне на добри практики, в която ще вземат участие учители и директори от средните училища в цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, представители на МОН, Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди.

Програма на конференцията можете да видите ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *